Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Platform Muayene

Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Platform Muayene

Bir kaldırma ve iletme ekipmanı olan platformlar, işin gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanan ve üretilen ve çalışmaların güvenli ve uygun ergonomik koşullarda yapılmasını sağlayan birer ekipmandır. Platformlar genel olarak amaçlarına yönelik ağır yük altında çalışma imkanı vermektedir.

Platform Muayene

Erişim platformlarının muayene ve kontrolleri, ilgili yasal düzenlemeler ile zorunlu tutulmaktadır. Bu şekilde ciddi kazaları önlemek ve ekipmanın kullanım ömrünü uzatmak mümkün olmaktadır. Genelde bu denetimler şu şekillerde gerçekleştirilmektedir: kullanım öncesi yapılan muayene ve kontroller, yetkili bir kişi tarafından altı aylık veya yıllık periyodlarda yapılan muayene ve kontroller ve on yıllık hizmet süresi içinde büyük erişim platformu muayene ve kontrolleri. Bu muayenelerin raporları ekipmanın kullanım ömrü boyunca tutulmalı ve güvenli çalışmanın kanıtlanması için gerektiğinde yetkililere ibraz edilmelidir.

Kullanım öncesi erişim platformlarının muayenesi, her gün başında ekipman kullanılmadan önce yapılmalı ve bu konuda operatörler eğitilmiş olmalıdır. Muayeneler ile platformun güvenli olduğu doğrulanmakta ve yüksekte çalışma öncesinde olası sorunlar tespit edilmektedir. Erişim platformlarında, kullanım öncesinde tam çalışır durumda olması gereken bir dizi temel işlev ve özellik bulunmaktadır.

Yüksekte çalışan personeli taşıyan platformların, üstün çalışma koşullarına sahip olsa da en az altı ayda bir kere, yetkili bir kişi tarafından kapsamlı bir incelemeden geçirilmesi gerekmektedir.

Nihayet, elektrikli erişim platformları, ilk hizmete alındıkları tarihten itibaren 10 yıl içinde ve sonrasında her 5 yılda bir, büyük bir denetime tabi tutulmak zorundadır. Platform eğer sürekli olarak kullanılıyorsa ya da aşındırıcı bir ortamda kullanılıyorsa, bunların daha erken denetlenmesi gerekebilir.

Söz konusu muayene ve denetimlerin, akredite bir kurulş tarafından yapılması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kaldırma ve iletme ekipmanı periyodik muayene hizmetleri kapsamında, platform muayene hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.