Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayenesi

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayenesi

Yükseltilebilen seyyar iş platformu, yüksekte çalışma gerektiren bazı işlerin yapılması ve yüksek noktalara gerekli erişimin sağlanması amacı ile kullanılan ve yukarı ve aşağı yönde hareket edebilen ya da bir noktaya sabitlenebilen bir ekipmandır. İskeleler, merdivenler, sütunlu çalışma platformları (cephe platformları), hareketli iskeleler ve erişim kulelerini de içine alan geniş bir yelpazenin bir parçasıdır.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Muayenesi

Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının çevresi, güvenlik amaçlı olarak kenar koruma sistemi ile çevrilidir. Bu platform, mekanik sistemi sayesinde ulaşılmak istenen çalışma bölgesine uzatılabilmektedir. Kendi içinde farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin, dikey platformlar, araç üzerine monte edilen platformlar, makaslı platformlar, kendinden hareketli platformlar, teleskopik platformlar ve eklemli platformlar gibi.

Hangi çeşidi kullanılıyor olursa olsun, güvenlik açısından, kullanım öncesinde ayrıntılı bir çalışma planı yapılmalıdır. Zemin koşulları ve çevre koşulları dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Bu platformların erişim mesafeleri ve kaldırma kapasiteleri gibi özellikleri farklıdır. Bir kısmı sert ve düz zeminler için tasarlanmıştır, bir kısmı ise engebeli arazi koşullarına uygun tasarlanmıştır. Bir kısım yükseltilebilen seyyar iş platformları içten yanmalı motorla çalışmaktadır. Bunların bina içinde veya yeterli havalandırma koşullarına sahip olmayan yerlerde kurulmaması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan muayene ve denetimlerde, operatörlerin gerekli yeterliliğe sahip oldukları, acil durum prosedürlerini iyi bildikleri, taşıma kapasiteleri hakkında bilgili oldukları ve ekipmanı düzenli aralıklara kontrol ve muayene ettikleri sorgulanmaktadır.

Bu ekipmanlarda en büyük tehlike, düzenli muayene ve kontrollerinin yapılmamasıdır. Bunun sonucunda istenmeyen kazalar yaşanmaktadır. Bu konuda yasal düzenlemelere ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet gösterilmesi gerekmektedir. Esas alınan başlıca standart şudur: TS EN 280+A1 Yükseltilebilen seyyar iş platformları - Tasarım hesapları - Denge kriterleri - Yapım - Güvenlik - Muayene ve deneyler.

Kuruluşumuz tarafından iş makinaları muayene hizmetleri kapsamında yükseltilebilen seyyar iş platformu muayenesi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.