Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Hidroelektrik Santralleri Denetimi

Hidroelektrik Santralleri Denetimi

Hidroelektrik santrallerinin bir kısmı baraj kullanır, bir kısmı kullanmaz. Genelde küçük sistemlerden kamu hizmetleri için elektrik üreten büyük sistemlere kadar hidroelektrik santralleri çeşitli kapasitelerde inşa edilmektedir. En yaygın hidroelektrik santrali, bir su tutma tesisidir. Bu tesisler tipik olarak nehir suyunu bir rezervuarda depolamak için bir baraj kullanmaktadır. Rezervuardan salınan su, bir türbin içinden akmakta ve onu döndürmektedir. Bu güç, jeneratörü elektrik üretmek için harekete geçirmektedir. Tutulan su, değişen elektrik ihtiyaçlarını karşılamak veya sabit bir rezervuar seviyesini korumak için zaman zaman serbest bırakılmaktadır.

Hidroelektrik Santralleri Denetimi

Hidroelektrik santrallerinin büyüklüğü, tüketicilere elektrik sağlayan büyük enerji santrallerinden, kişilerin kendi enerji ihtiyaçları için işlettikleri veya kamu hizmetlerine güç satan küçük ve mikro santrallere kadar değişmektedir. Tanımlar değişmekle birlikte büyük hidroelektrik santralleri, 30 megawatt ve üzerinde elektrik enerjisi üreten tesislerdir. 10 megawatt ve daha az elektrik enerjisi üreten tesisler, küçük hidroelektrik santralleridir. Mikro hidroelektrik santralleri ise 100 kilowatt kadar bir kapasiteye sahiptir. Bunlar daha çok bir ev, çiftlik veya köy için yeterli elektrik üretebilir.

Su çevrimi sonsuz ve sürekli bir sistem olduğu için, hidroelektrik enerjisi yenilenebilir bir enerji olarak kabul edilmektedir.

Hidroelektrik sistemleri, verimli bir şekilde işletilmeleri ve yüksek bir standarda sahip olmaları koşulu ile, uzun yıllar boyunca çalışan varlıklardır. Optimal olarak çalıştırılan bir hidroelektrik santrali, her zaman enerji üretmeye hazırdır. Yeter ki bir hidroelektrik sistemin çalışması, düzenli olarak kontrol edilsin ve gerekli bakımlar zamanında yapılabilsin. Yetkili kuruluşlar işletmelere, günlük operasyonel destek yanı sıra uzun süreli hidroelektrik bakım ve işletme desteği vermektedir. Bu destek çalışmaları, sistem incelemesi ve operasyonel optimizasyon çalışmaları ilwe sistem iyileştirmeleri çalışmalarına odaklanmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim hizmetleri kapsamında, hidroelektrik santralleri denetim hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.