Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Baca Uygunluk Muayenesi

Baca Uygunluk Muayenesi

Bacalar, konutlarda, işyerlerinde ve fabrikalarda yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının havaya salınmasına imkan sağlayan ulaşım yoludur.

Baca Uygunluk Muayenesi

Bacada gizlenen tehlikelerden biri kreozot birikmesidir. Kreozot, ahşap ve diğer organik maddeler yandığı zaman bacada oluşan katranlı bir maddedir. Yanıcı olduğu için yanan közler kolayca ateş alabilir ve can ve mal kaybına neden olabilir. Baca yangınlarının başlıca nedeni kreozot oluşumudur. Bu oluşum ortamda karbon monoksit ve diğer tehlikeli dumanların hapsedilmesine de neden olabilir. Bu gizli tehlikeyi ortadan kaldırmanın kesin yolu, düzenli baca temizliğidir.

Konutlar kadar fabrikalarda da bacalar dış dünyaya açılan kapıdır ve sığınmak isteyen her türlü yaratık içine girebilir. Bunlar bacada yuvalandığında, dumanların kaçmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Baca tıkanması çoğu zaman felaketle sonuçlanmaktadır. Yıllık baca denetimleri bu tür riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Bir diğer baca tehlikesi de bacada oluşacak hasarlardır. Baca içindeki koruyucu astar, duman ve karbon monoksitin bacadan çıkmasını sağlamak içindir. Baca deliğinde oluşan çatlaklar, sessiz katil olarak bilinen ve kokusuz ve renksiz toksik bir gaz olan karbon monoksitin içeri yayılmasına neden olabilir. Her yıl binlerce kişi karbon monoksit zehirlenmesi yaşamaktadır.

Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen baca uygunluk ölçüm ve muayeneleri şu çalışmaları içermektedir: yanma gazları emisyonlarının ölçümü (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2), gravimetrik yöntem ile partikül madde (toz) ölçümü, bacada hız tayini, renk karşılaştırması yöntemi ile islilik ölçümü, baca gazı nem yüzdesi belirlenmesi ve baca çekiş uygunluk muayenesi. Ayrıca toplam uçucu organik gaz (VOC) emisyonlarının ölçümü, gaz ve tozların kütlesel debi tayini, baca gazı sıcaklık ölçümleri, ağır metal ölçümleri ve dioksin ve furan ölçümü yapılmakta ve yanma verimliliği tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, denetim hizmetleri kapsamında, baca uygunluk muayenesi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.