Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

VOC Uçucu Organik Madde Ölçümleri

VOC Uçucu Organik Madde Ölçümleri

Uçucu organik bileşikler (VOC, Volatile Organic Compounds), yüksek buhar basıncına sahip olan ve doğal ve antropojenik (doğa üzerine etkili olan insan aktiviteleri) gibi kaynaklarla atmosfere yayılan organik bileşiklerdir. Atmosferdeki VOC konsantrasyonlarını ölçmek, atmosferde gerçekleşen birçok kimyasal süreci ve bunların hava kalitesi, iklim ve sağlık üzerindeki etkilerini anlamak için önemlidir. Bununla birlikte, yüksek uçuculuk özellikleri ve düşük atmosferik bolluğu dikkate alındığı zaman, VOC konsantrasyonunu doğru ölçmek, oldukça güç bir iştir. Bu nedenle ölçümlerde kullanılan farklı yöntemer bulunmaktadır. Örneğin, alev iyonizasyon dedektörü, kütle spektrometresi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve gaz kromatografisi yöntemleri gibi.

VOC Uçucu Organik Madde Ölçümleri

Uçucu organik bileşikler atmosferin kimyasında hayati bir rol oynamaktadır. Birçok uçucu organik bileşik güçlü ozon öncüsüdür ve atmosferdeki fotokimyasal döngülerin önemli bileşenleridir. Ozon oluşumuna doğrudan katkıda bulunmaktadır. Uçucu organik bileşikler büyük miktarda yayılmaktadır ve bölgesel hava kalitesi ve küresel karbon döngüsünün dengelenmesi üzerinde güçlü etkiye sahiptir.

Aynı zamanda VOC’lar iç mekan hava kalitesinde önemli rol oynamaktadır. Bazı uçucu organik bileşikleri büyük miktarda solumak veya uzun süre maruz kalmak, insan sağlığı için tehlikeli olmaktadır.

Bu nedenle, farklı ortamlardaki uçucu organik bileşiklerin ölçümü, hava kalitesini ve atmosferik kimyadaki rollerini daha iyi anlamak için büyük önem taşımaktadır. Özellikle VOC ölçümleri, çalışma ortamlarının güvenli olmasına karar vermek, sağlık etkilerini değerlendirmek ve yasal düzenleme esaslarına uygunluğu anlamak için önemli olmaktadır.

VOC’ların çoğu atmosferde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Bu yüzden doğru ölçüm ve çok düşük konsantrasyonlarda tespit etmek için gerekli hassasiyete sahip spesifik yöntemler gerekmektedir. Son yıllarda yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi diğer teknikler arasında öne çıkmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından çalışma ortamı muayene hizmetleri kapsamında VOC uçucu organik madde ölçüm hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.