Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Çalışma ortamının kirliliği konusu, bugün modern toplumun temel sorunudur ve özellikle sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok tartışılmaktadır. Aynı zamanda planlı ve sistematik ölçümler yapılmakta ve çalışma ortamı kirliliği kontrol edilmektedir.

Termal Konfor Ölçümü

Termal konfor, çalışanların kendilerini rahat hissettikleri (ne çok sıcak ne de çok soğuk) veya vücudun ısı dengesinin sağlandığı bir dizi koşul içermektedir. Termal konfor, insan vücudu ile çevresel etkiler arasındaki bağlantıyı temsil etmektedir.

Çevre koşullarının termal konfor üzerinde iki etkisi bulunmaktadır.Birincisi hava sıcaklığı, bağıl nem, hava hızı ve bağıl ortalama radyant sıcaklığını içeren termal çevre koşullarıdır. İkincisi ise giysilerin aktivite seviyesine ve termal direncine bağlı olan kişisel etkilerdir.

Kapalı çalışma ortamlarında iklim, çalışma için optimum koşullar yaratacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu koşulların yaratılması, bölgenin enlem, rakım ve mevsime bağlıdır.

Çalışma ortamındaki havanın sıcaklığı belirleyici bir parametredir. Her iş yerinde termal denge kurmak, sürekli olarak devam eden bir süreçtir. Bu dengenin kurulması ve bozulması süreci, ısının aktarılması ile sağlanmaktadır. Sıcaklığın çalışma ortamındaki hareket ve nem üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Çalışma ortamında önemli bir iklim parametresi de nemdir. Bir çalışma ortamı için en uygun atmosfer, bağıl nemin yüzde 30 ila 70 arasında olduğu zamandır.

Hava kirliliği, özellikle kalabalık çalışma ortamlarında önemlidir. Çalışma ortamında hava, bileşimi ile ilgili belli gereksinimleri karşılamak zorundadır.

Çalışma ortamının termal konfor bakımından test edilmesine yönelik esaslar ilgili yasal düzenlemelerde ve uluslararası standartlarda yer almaktadır. Bu düzenlemeler başlıca şu testleri içermektedir: mikroiklim testleri (sıcaklık, hava hızı ve nemlilik), kimyasal testler (gazlar, buharlar, dumanlar ve toz), fiziksel testler (gürültü, titreşim ve zararlı radyasyon), aydınlatma testleri ve biyolojik testler.

Kuruluşumuz tarafından çalışma ortamı muayene hizmetleri kapsamında termal konfor ölçümü hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.