Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kızgın Su Kazanı Muayenesi

Kızgın Su Kazanı Muayenesi

Yetersiz tasarlanmış kazanların, yanlış oturtulmuş veya yanlış kurulmuş kazanların ve doğru şekilde çalıştırılmamış ya da düzenli bakımı yapılmamış kazanların patlaması yüzünden insanların canlarına ve mallarına zarar veren birçok kaza yaşanmıştır. İşletmeler, faaliyetleri ile ilgili riskleri doğru yönetmek zorundadır. Bu kapsamda olmak üzere işletmede bir kızgın su kazanı varsa, bunun güvenli kullanımını da sağlamak gerekmektedir.

Kızgın Su Kazanı Muayenesi

Güvenilir ve verimli bir kızgın su kazanı, birçok işletme için temel bir gerekliliktir. Çalışamaz durumdaki bir kazanın neden olduğu kesinti süresi, işletme, üretim ve çalışanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Kazan dendiği zaman, basit sıcak su kazanlarından, bir enerji üretim tesisinde bulunan kazanlara kadar çok geniş bir ekipman yelpazesini kapsamaktadır.

Bir kazanın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarım, operasyon, yeterlilik, eğitim, bakım, yer, güvenlik sistemi, kontrol sistemi, test, muayene, denetim ve yönetim gibi birçok faktörün mevcut olması ve bunların yeterince ele alınması gerekir. Bunlardan biri veya birkaçı aksarsa veya yetersiz kalırsa, kazanın patlamasına veya felaketle sonuçlanmasına, yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

Bu nedenle yetkili kuruluşlar tarafından verilen kızgın su kazanı muayene hizmetleri ile, kazanın risklerinin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı veya bunu sağlamak için ilave herhangi bir önlem gerekip gerekmediği tespit edilmektedir. Bunun için, karşı karşıya kalınacak riskler sistematik olarak değerlendirilmektedir.

Kazan kurulduktan sonra, işletme ihtiyaçları doğrultusunda, yöntem veya sistemde bir takım değişiklikler yapılmışsa, bu durum buhar miktarında da bir değişikliğe neden olabilir. Bu da kazanın çalışma şeklini etkiler. Bu nedenle bu değişiklikler sonrasında da kızgın su kazanın muayene edilmesi gerekir.

Kuruluşumuz tarafından basınçlı kaplar muayene hizmetleri kapsamında kızgın su kazanı muayenesi hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.