Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Ürün Tip Onay Testleri

Ürün Tip Onay Testleri

Ürün tip onayı, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kriterlere ve yerli ve yabancı standart gerekliliklerine uygunluk için ilk çizimler ve prototip test performansı da dahil olmak üzere ürün tasarımının onaylanması amacı ile uygulanan bir prosedürdür. Temel olarak, ürün tasarımı bir kez değerlendirildikten ve onaylandıktan sonra aynı tasarım, takip eden tüm üretim süreçlerinde geçerli olmaktadır. Genel olarak tip onayı, tüm ürünler için geçerlidir, ancak özellikle motorlar, elektrik kabloları, transformatörler, kargo tankları için emniyet valfleri gibi standart tasarımlı ve rutin olarak üretilen ürünler için uygundur.

Ürün Tip Onay Testleri

Bazı ürünler ve aksesuarları için tip onayı zorunludur. Örneğin bir kısım Avrupa Birliği direktifleri ürün tip onayını zorunlu tutumaktadır. Ayrıca üretici firma tarafından gönüllü olarak da ürün tip onayı talep edilebilir.

Akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ürün tip onay belgelendirme süreci belli adımlardan oluşmaktadır. Örneğin, teknik belgelerin incelenmesi, gerekli durumlarda çizimlerin ön onayı, test programının belirlenmesi, test laboratuvarının tanımlanması, ürün tip testlerinin yapılması, test raporlarının gözden geçirilmesi ve ürün tip onay belgesinin düzenlenmesi gibi.

Bir ürün tip onayı alındıktan sonra, artık takip eden üretim çalışmaları yeni test ve onaylar gerektirmemektedir. Ancak ürünlere bağlı olarak, ürünlerin onaylanan prototiplere uygunluğunu değerlendirmek amacı ile daha fazla doğrulama ve test gerekebilir. Bir ürünün tip onayı alındığı zaman belgenin geçerlik süresi genelde beş yıl olmaktadır. Bu sürenin sonunda yeniden ürün tip onay testlerinin yapılması ve belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Bu süreçte üretici firma tarafından sağlanan teknik dokümantasyon üzerinde doğrulanma yapılmakta ve ürün tip onay belgesi yeniden düzenlenmaktedir. Ancak üretici firma tarafından ürün üzerinde önemli değişiklikler yapılmışsa ya da referans standartlarında önemli değişiklikler olmuşsa, ilave testlerin yapılması gerekebilir.

Kuruluşumuz tarafından, tip onay testleri kapsamında ürün tip onay testleri de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.