Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Tekstil sektöründe uçucu organik bileşikler (VOC, volatile organic compounds) ile en fazla karşılaşılan ürünler boya ve mürekkep preparatları, tutkallar, temizlik maddeleri ve ayakkabı astarlarıdır. Organik niteliklerinden ötürü, bu kimyasal bileşiklerin güçlü ve belirgin bir kokuları bulunmaktadır. Bunların bir kısmı benzende olduğu gibi kanserojen özellik taşır, bir kısmı ise toksiktir ve güçlü tahriş edici özelliklere sahiptir.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC)

Tekstil sektöründe kullanılan uçucu organik bileşiklerin başında formaldehit, toluen, benzen ve klorlu çözücülerin alt grubu bulunmaktadır.

Uçucu organik bileşikler (VOC), oda sıcaklığında hızlı fakat sürekli olarak buharlaşan ve kapalı bir kapta tutulmazsa havaya gaz olarak salınan sıvı bileşiklerdir. Bu bileşikler giyim ve ayakkabı sektöründe boya, tutkal, çözücü, kuru temizleme maddesi, temizlik maddesi ve ayakkabı astarında çözücü olarak kullanılmaktadır. Kimyasal tepkimelerin yan ürünleri olarak oluşmakta ve tepkimeye girmemiş monomerler veya kontaminantlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kaynaklar uçucu organik bileşiklerin genel olarak serbest bırakılmasına katkıda bulunmakta, bu hava solunduğu takdirde çalışanların ve tüketicilerin maruziyetine neden olmaktadır.

Uçucu organik bileşiklerin hem kısa süreli hem de uzun süreli olumsuz sağlık etkileri olmaktadır. Bu bileşikler arasında risk açısından önemli olan ve özel odaklanma gerektiren birçok klorlu çözücü bulunmaktadır.

Uçucu organik bileşikler, tekstil ve ayakkabı üretiminde kullanılan birçok kimyasal maddenin ana bileşenleridir. Diğer uçucu organik bileşikler ise kimyasal yan ürünler olarak oluşmaktadır. Klorlu solventler, boyarmadde ve pigmentlerin üretimi sırasında çözücü olarak, mürekkepleri yazdırmak için, lekeleri gidermek için, temizleme maddeleri dahil olmak üzere birçok endüstriyel işlemde kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe kullanılan klorlu çözücüler arasında trikloroetilen ve per-kloro-etilen gibi maddeler bulunmaktadır. Esasen klorlu çözücüler üç grupta toplanmaktadır: klorlu metanlar, klorlu etanlar ve klorlu etenler.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tekstil kimyasal test hizmetleri kapsamında, uçucu organik bileşikler (VOC) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.