Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

Perfluorooktan sülfonatlar tamamen florlanmış organik bileşiklerdir. Bu bileşikler çevrede doğal olarak oluşmamakta, laboratuvar ortamında hazırlanmaktadır. Perfluorooktan sülfonatlar kalıcı ve biyobirikimlidir ve memeli türleri için toksik özellik taşımaktadır.

Perfluorooktan Sülfonatlar (PFOS)

Perflorooktan sülfonat (PFOS) ve perflorooktanoik asit (PFOA), kumaş, deri ve halılarda suya, yağa ve lekeye dayanıklı kaplamalar olarak kullanılan florlu hidrokarbonlardır. Bu bileşikler aynı zamanda gıda ile temas eden kağıt ürünleri için yağa dayanıklı kaplama olarak da kullanılmaktadır.

Reaktif değildir ve kolayca parçalanmazlar. Bu bakımdan çevre ve insan sağlığı açısından çok da masum değildir. Gebelik ve emzirme döneminde anneden bebeklere de transfer olmaktadır. Vücutta biriktikleri takdirde bu bileşikler, farklı tür ve organlarda üreme ve gelişimsel toksik etkiler yaratmaktadır. En çok etkilenen sistemler, tiroid hormon sistemi, yağ asidi homeostazı ve hücre iletişimidir. Ayrıca değişen doğum değişkenlerine, gelişim gecikmlerine ve erkeklerin ve kadınların doğurganlığının azalması gibi üreme problemlerine neden olmaktadır.

Perflorooktan sülfonatın geniş kullanımı, son yıllarda insan sağlığı riskleri konusunda artan endişelere yol açmıştır. Bu kimyasallar genelde tekstil, halı ve kağıt sektöründe koruyucu kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil ürünlerinde su ve yağ iticilik özelliği görevi de görmektedir. Ancak bu kimyasal bileşikler kanserojendir ve özellikle çocuk gelişiminde olumsuzluklara neden olmakta, davranış bozuklukları yaratmakta ve kronik hastalıklar meydana getirmektedir. Bu nednele Avrupa Birliği ülkelerinde çıkarılan yasal düzenlemeler ile perflorooktan sülfonat kullanımı ve satışına sınırlamalar getirilmiştir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen testlerde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 6845 Yüzey aktif maddeler - Teknik alkan sülfonatlar
  • TS ISO 893 Yüzey aktif maddeler - Teknik sodyum alkan sülfonatlar
  • TS ISO 6121 Yüzey aktif maddeler - Teknik alkan sülfonatlar
  • TS 6545 Yüzey aktif maddeler - Teknik alkan sülfonatlar

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tekstil kimyasal test hizmetleri kapsamında, perflorooktan sülfonatlar (PFOS) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.