Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kimyasal Madde Sertifikasyon Şeması

Kimyasal Madde Sertifikasyon Şeması

İnsan kaynaklı faaliyetler doğaya büyük zarar vermektedir. Gün geçtikçe daha fazla tahrip olmakta ve gelecek nesilleri son dece kötü bir yerküre beklemektedir. Doğal kaynaklar tükenme noktasına geldiği gibi dünyayı zararlı güneş ışınlarından koruyan ozon tabakası delinmiş, küresel ısınma başlamış, iklim değişiklikleri izlenmeye başlamış, ekosistem çökmüş, nehirler, akarsular ve göller kurumaya başlamış, toprak çoraklaşmış, buna karşılık buzullar erimeye başlamış ve yer yer deniz seviyelerinde yükselmeler görülmeye başlamıştır. Bu son derece kötü bir tablodur ve sayılan bütün bu durumlar aslında binlerce yılda değil, sanayileşme ile başlayan son 200 yılda olmuştur. Bugünün insanları gelecek nesillere karşı çok büyük sorumluluklar taşımaktadır.

Kimyasal Madde Sertifikasyon Şeması

Bütün bu olumsuzluklara karşı sorumluluklarının farkına varan ülkelerin resmi ve sivil kuruluşları, dünya çapında yeşil yasal düzenlemelerin yapılmasına ve tüketici güvenliğinin korunmasına yönelik gereksinimleri belirlemekte ve standartlar oluşturmaktadır.

Bu çerçevede kimyasal maddelerin güvenliği ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri de insanlar için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Yetkili kuruluşlar bu kapsamda olmak üzere bir çözüm olarak kimyasal madde sertifikasyon şeması geliştirmişler ve üretici firmalar dahil zincir üzerinde bulunan bütün taraflara, yükümlülüklerini yerine getirme konusunda bir sistem oluşturmuşlardır.

Kimyasal madde tedarikçileri, güvenlik amaçlı olmak üzere yetkili kuruluşlara başvurarak bir veya birden fazla kimyasal maddenin değerlendirilmesi talebinde bulunmaktadır.

Kimyasal madde, doğal halde bulunan veya üretilen ya da bir işlem sırasında oluşan veya atık olarak ortaya çıkan her türlü element, bileşik veya karışımlardır. Günlük yaşamda kullanılan ürünler 50 binin üzerinde kimyasal madde türünü içermektedir ve bu sayı giderek artmaktadır. Bunların bir kısmı vücutta birikmekte ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Önemli bir miktarı ise atık olarak kanalizasyona karışmakta ve su sistemlerine gitmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tekstil kimyasal test hizmetleri kapsamında, kimyasal madde sertifikasyon şeması hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.