Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Eko-Sertifikasyon Şeması

Eko-Sertifikasyon Şeması

En genel anlatımı ile Eko-Sertifikasyon şeması, tekstil sektörü dahil olmak üzere, gıda, otomotiv, turizm ve benzeri sektörlerde ürünleri doğa bazlı bir yaklaşım ile belgelendirmeyi ifade etmektedir. Eko belgeli ürünlerin, sürdürülebilir uygulamalarla ve güçlü ve iyi yönetilen bir anlayış ile desteklenmesini teşvik etmektedir.

Eko-Sertifikasyon Şeması

Eko-Sertifikasyon şeması, endüstriyel ürünlerde, üretimin her aşamasında, insana ve ekosisteme zarar verecek herhangi bir kimyasal bileşik, katkı maddesi ve yöntem kullanılmamasını gerektirmektedir.

Özellikle tekstil sektöründe çok fazla kimyasal girdi kullanılmaktadır ve bunların hem üretim süreçlerinde ve tüketilmeleri sırasında çalışanların ve tüketicilerin sağlıkları üzerinde birçok kötü etkileri olmaktadır. Diğer yandan üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar, doğal çevreye onarılmaz zararlar vermektedir. Bu bakımdan üretici firmaların hem çeçvre hem de insan sağlığı bakımından, yürürlükteki yasal düzenlemelere ve yayınlanmış ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmaları son derece önemli olmaktadır.

Genel anlamda çevre belgelendirmesi, bir firmanın önceden belirlenen süreçlere ve hedeflere gönüllü olarak uymayı seçebileceği bir çevre düzenleme ve geliştirme çerçevesi sunmaktadır. Firmaların Eko-Sertifikasyon şemasına gönüllü olarak uymaları ve belirlenmiş kriterleri izleyerek çevreye zararlı etkileri en aza indirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri, kurumsal sosyal sorumluluklarının bir parçasıdır. Eko-Sertifikasyon şemasının temelinde, enerji kullanımı ve sera gazı emisyonları, su ve atık su kullanımı ve yönetimi ve atık yönetimi ve atıkların yok edilmesi bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için, kaynak yönetimi ve operasyonel sürdürülebilirliği geliştirmek, firmanın çevresel etkilerini ölçmek ve bu konuda en iyi uygulamaları izlemek gerekmektedir. Ayrıca Eko-Sertifikasyon şeması, kaynak kullanımındaki verimsizlikleri tespit etmek, yönetim süreçlerini iyileştirmek ve israf ve maliyetleri azaltmak için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tekstil kimyasal test hizmetleri kapsamında, Eko-Sertifikasyon şeması hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.