Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Dikiş Kayması Mukavemeti

Dikiş Kayması Mukavemeti

Dikiş kayması, özellikle kaygan iplikler içeren veya açık bir yapıya sahip olan veya çözgü ve atkı geçişlerinin sayısının düşük olduğu kumaşlarda önemli bir problemdir. Bu sayılan faktörler, bir iplik kümesinin diğerinden kolayca çekilebileceği anlamına gelmektedir. Dikiş kayması, dikilmiş bir kumaşta bir dikişin yük altında açıldığı durumdur. Bu boşluğun bir kısmı yükün kaldırılması ile kapanırken, bir kısmı kalıcı bir deformasyon göstermektedir.

Dikiş Kayması Mukavemeti

Genel olarak iki temel dikiş kayması şekli bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bir dikişe gerilim uygulandığı zaman kumaştaki ipliklerin dikişten dışarı kayması ve açık bir dikişe neden olmasıdır. Bu duruma dikiş kayması denmektedir. İkincisi ise bir dikişe gerilim uygulandığı zaman, kumaşın dokusundaki ipliklerin dikişin ve kumaşın bozulmasına neden olmasıdır. Bu duruma ise iplik kayması denmektedir.

Dikiş kayma mukavemeti test yöntemi, standart bir dikiş kullanarak dolgu ipliklerinin çözgü ipliklerine veya çözgü iplikleri üzerindeki iplik eğimine karşı direncini tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır.

Genelde üç farklı dikiş kayması testi bulunmaktadır, ancak herbirinin bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunların ilkinde, standart bir dikişe sabit bir yük uygulanmakta ve dikiş açıklığı ölçülmektedir. İkinci yöntemde, bir yük uzatma eğrisi, standart bir dikiş ile veya standart bir dikiş olmadan çizilmekte ve iki eğri arasındaki fark kayma olarak dikkate alınmaktadır. Üçüncü yöntemde ise kumaşın dikişine yerleştirilen bir dizi iğne kumaştan çekilerek uygulanan kuvvet ölçülmektedir. Birinci yönemin bir benzeri olan bu yöntemde sabit bir dikiş açıklığı vermek için gereken yük ölçülmektedir.

Dikiş kayması mukavemeti testlerinde uygulanan başlıca standart şudur: TS EN ISO 13936 Tekstil - Dokunmuş tekstil mamullerindeki ipliklerin kaymaya karşı mukavemetinin tayini.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tekstil fiziksel test hizmetleri kapsamında, dikiş kayması mukavemeti test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.