Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Mikroskopik Yöntemler

Mikroskopik Yöntemler

Polimerlerin yapıları ve morfolojileri yıllardan beri elektron mikroskopisi ile araştırılmaktadır. Elektron mikroskopisi genelde iki farklı yöntemle yapılmaktadır: transmisyon elektron mikroskopisi ve taramalı elektron mikroskopisi. Polimer karakterizasyonu ya da polimer tanımlamaları, polimer biliminin analitik dalıdır. Polimerik malzemeler çeşitli seviyelerde farklı karakterizasyon göstermektedir. Karakterizasyon tipik olarak malzemenin performansını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, birçok tanımlama yöntemi, genel olarak malzemenin mukavemet, geçirimsizlik, termal kararlılık ve optik özellikler gibi beklenen özelliklerine bağlanmaktadır. Tanımlama yöntemleri genelde, moleküler kütle, moleküler yapı, morfoloji, termal özellikleri ve mekanik özellikleri tespit etmek için kullanılmaktadır.

Mikroskopik Yöntemler

Polimer morfolojisi, polimer zincirlerinin amorf veya kristal kısımları ve bunların birbirleri üzerindeki etkilerini dikkate alan mikro ölçekli bir özelliktir. Mikroskopik yöntemler, bu mikro ölçekli özelliklerin belirlenmesinde özellikle yararlı olmaktadır. Çünkü polimer morfolojisi tarafından oluşturulan alanlar, modern mikroskopi cihazları kullanılarak görüntülenecek kadar büyüktür. Gelişmiş laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan mikroskopik yöntemlerin bir kısmı şunlardır: X-ışını kırınımı, transmisyon elektron mikroskopisi, taramalı transmisyon elektron mikroskopisi, taramalı elektron mikroskopisi ve atomik kuvvet mikroskopisi.

Optik ve elektron mikroskopisi ve polimerlerin mikroskopik analizleri, malzemelerin, kompozitlerin ve ürünlerin mikro ve nano-yapısal özelliklerini incelemeye ve karakterize etmeye yardımcı olmaktadır. Bu yöntemle bir polimerin yapısal özellikleri hakkında kimyasal ve fiziksel bilgiler ve malzemenin performansı ile ilgili olabilecek bilgiler elde edilmektedir.

Optik mikroskopi testleri ile, görülmesi güç malzemelerin sabitlenmesi, boyanması ve gömülmesi sağlanmakta, yüzeyler ve iç mikro yapılar araştırılmakta, kirletici maddelerin tanımlanması için polarize ışık mikroskobu kullanılmakta, hızlı ve yavaş olaylar için dinamik hızlandırılmış görüntüleme sağlanmakta ve makrodan ultra mikro büyütmelere kadar dijital görüntüleme elde edilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, polimer ve plastik test hizmetleri kapsamında, mikroskopik yöntemler ile test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.