Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi

ISO 4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 4136 standardı, metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde yapılan bir yıkıcı (tahribatlı) test yöntemini açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 4136 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler - Enine çekme deneyi.

ISO 4136 Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi

Bu uluslararası standart, test edilmiş numunenin boyutlarını ve kaynaklı bir eklemin kopma mukavemetini ve kırılma yerini belirlemek için bir enine çekme test yöntemini açıklamaktadır. ISO 4136 standardı, herhangi bir füzyon kaynağı işlemi ile yapılan ek yerleri olan her türlü formdaki metalik malzemeler için uygulanmaktadır. Bu standartta belli noktalar için aksi belirtilmedikçe, ISO 6892 Metalik malzemeler çekme testi standardının genel ilkeleri geçerlidir.

Test sırasında, kaynaklı bir eklemden enine alınan bir test örneğinde kopma meydana gelene kadar artan bir gerilme yükü uygulanmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu testler 23 +/- 5 derece ortam sıcaklığında uygulanmalıdır. Test örneğini almak için kullanılan mekanik veya termal işlemler, test örneğinin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemelidir. Test sonuçları ISO 6892 standardına göre belirlenmektedir.

Testler sonunda düzenlenecek test raporunda, ISO 6892 standardında açıklanan bilgilere ilave olarak test örneğinin tipi, yeri ve gerekirse eskizi, ortam sıcaklığının dışında test yapıldıysa sıcaklık test sonucu, malzemede oluşan kırığın yeri ve malzemede gözlenen kusurların şekli ve boyutları gibi bilgiler mutlaka yer almalıdır.

ISO 4136 standardı, ilk olarak İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiştir ve son güncellemesi 2012 yılında yapılmıştır. Bu kuruluş yüz 100 yılı aşkın bir süredir İngiltere’nin ulusal standartlar kuruluşu olarak tanınmaktadır. Komiteleri, İngiliz, Avrupa ve uluslararası standartların tasarımını kolaylaştırmak için birlikte çalışmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ISO 4136 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.