Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon Derinliğinin Tayini

ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon Derinliğinin Tayini

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 3887 standardı, çeliklerin karbondan arındırma işlemini (dekarbürizasyonu) tanımlamakta ve çelik ürünlerin dekarbürizasyon derinliğini ölçmek için yöntemler açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon derinliğinin tayini.

ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon Derinliğinin Tayini

Bu konuda aynı zamanda Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E1077 Çelik numunelerin dekarbürizasyon derinliğini tahmin etmek için standart test yöntemleri standardı bulunmaktadır.

Dekarbürizasyon derinliği genel olarak mikroyapının incelenmesi ile belirlenmektedir. ISO 3887 standardı, çelik ürünlerin dekarbürizasyon derinliğini belirlemek amacı ile üç farklı yöntem açıklamaktadır. Bu yöntemlerin seçimi ve doğruluğu dekarbürizasyon derecesine, mikroyapıya, incelenen ürünün karbon içeriğine ve bileşenin şekline bağlıdır. Genelde bitmiş ürünlerde kullanılan bu yöntemler şunlardır: mikrografik yöntem, mikrodentasyon sertliğini ölçme yöntemleri ve karbon içeriğinin belirlenmesi yöntemleri.

Bu yöntemlerin herbiri daha fazla ısıl işlem gerekliliğini önlemektedir. Taraflar kendi aralarında hangi yöntemin uygulanacağnıa karar vermektedir. Başka türlü bir anlaşma olmadığı takdirde mikrografik yöntem, sadece karbon içeriğindeki değişikliklerin mikroyapıda ortaya çıkan değişikliklere yansıdığı durumlarda uygulanmaktadır. Bu yöntem özellikle tavlanmış veya normalize edilmiş bir yapı gösteren çelikler için geçerlidir.

Sertleştirilmiş veya söndürülmüş ve temperlenmiş durumda çelikler için mikro kuvvetlendirme sertliğini ölçme yöntemleri ise, ISO 6507-1 standardı uyarınca gerçekleştirilen Vickers ve ISO 4545 standardı uyarınca gerçekleştirilen Knoop yöntemleridir. Bu yöntemler, sadece sertleştirilmiş, temperlenmiş veya ısıl işlem görmüş çelikler için geçerlidir.

Nihayet, karbon içeriğinin belirlenmesi yöntemlerinde, kimyasal veya spektrograf analiz yöntemleri uygulanmakta ve karbon içeriği, gradyanının yüzeye dik bir yönde ölçülmesi ile belirlenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ISO 3887 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.