Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

EN 10247 Çeliklerin Metalik Olmayan Kalıntı Muhtevasının Standart Resimler Kullanılarak Mikrografik Muayenesi

EN 10247 Çeliklerin Metalik Olmayan Kalıntı Muhtevasının Standart Resimler Kullanılarak Mikrografik Muayenesi

Bir Avrupa standardı olan EN 10247 standardı, standart resimlerle çeliklerin metalik olmayan inklüzyon içeriğinin mikrograpik incelenmesine yönelik bir yöntem sunmaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 10247 Çeliklerin metalik olmayan kalıntı muhtevasının standart resimler kullanılarak mikrografik muayenesi.

EN 10247 Çeliklerin Metalik Olmayan Kalıntı Muhtevasının Standart Resimler Kullanılarak Mikrografik Muayenesi

Metalik olmayan inklüzyonlar çeliğin önemli birçok özelliğinde olumsuz rol oynamaktadır. Bu durum çelik ürünlerinin hem işlenmesini hem de uygulanmasını güçleştirmektedir. İnklüzyon oluşumunun termodinamiği, inklüzyon kompozisyonu, miktarı ve boyut dağılımını etkilemektedir. Son yıllarda, metalik olmayan inklüzyonların çelik özelliklerindeki etkilerinin anlaşılması, çelik üretim sürecinde, çelik ürünlerde bu inklüzyonların bileşimi, miktarı ve dağılımının belirlenmesi ve önlenmesi çalışmalarının artmasına neden olmuştur. Bu yüzden işletmedeki tüm üretim adımları dikkate alınmış ve hammadde seçimi, cüruf kompozisyon tasarımı, ikincil arıtma koşullarının optimizasyon, kalıp işlemlerinin kontrolü ve tüm aşamalarda yeniden oksidasyonu kontrol etmek için alınacak önlemler çelik üretiminde standart hale getirilmiştir. EN 10247 standardı da bu çabaların bir sonucudur.

Bu gelişmede, termodinamik belirleyici bir rol oynamaktadır. Termodinamikler ile çelik ve cüruf kimyasal bileşimi ve işleme koşulları arasındaki etkileşimin anlaşılması önemli ölçüde gelişmiştir. Mevcut modelleme araçları da büyük ölçüde iyileşmiştir. Bu şekilde çelik ürünlerde metalik olmayan inklüzyonların kontrolü için önemli bilgiler bilimsel bir temele oturtulmuştur. Bu yöntemler artık süreç geliştirmede ve metalik olmayan inklüzyonların uyarlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

İnklüzyon mühendisliği bugün çok sayıda çelik fabrikasında bir gerçekliktir ve çelik temizliği son yıllarda önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Bu çabalar bugün de sürdürülmektedir.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında EN 10247 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.