Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

DIN 50602 Metalografik Test Yöntemleri - Görüntü Serileri İle Metalik Olmayan İnklüzyonlar İçin Paslanmaz Çeliklerin Mikroskobik İncelemesi

DIN 50602 Metalografik Test Yöntemleri - Görüntü Serileri İle Metalik Olmayan İnklüzyonlar İçin Paslanmaz Çeliklerin Mikroskobik İncelemesi

Alman Standardizasyon Enstitüsü (DIN) tarafından geliştirilen DIN 50602 standardı, metalografik inceleme için bir test yöntemi sunmaktadır. Metalografik inceleme, metalik olmayan inklüzyonların içeriğini değerlendirmek amacı ile standart diyagramlar kullanılarak özel çeliklerin mikroskobik incelenmesidir. Standardın tam adı şu şekildedir: DIN 50602 Metalografik test yöntemleri - Görüntü serileri ile metalik olmayan inklüzyonlar için paslanmaz çeliklerin mikroskobik incelemesi.

DIN 50602 Metalografik Test Yöntemleri - Görüntü Serileri İle Metalik Olmayan İnklüzyonlar İçin Paslanmaz Çeliklerin Mikroskobik İncelemesi

Bu standardı karşılamak üzere ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu standart yayınlanmıştır: TS 3868 ISO 4967 Çelik - Metalik olmayan kalıntı içeriğinin tayini - Standard diyagramlar kullanılarak uygulanan mikrografik yöntem.

Çelik içeriğinde yer alan metalik olmayan inklüzyonlar, çelik malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerinde birçok olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bunların başında çeliklerin kırılma davranışı, yorulma, tokluk, işlenebilirlik, şekil değiştirme, parlatılabilirlik ve korozyon direnci gibi özellikler gelmektedir. İnklüzyonların çelik malzemenin kalitesi üzerindeki bu olumsuz etkileri, inklüzyonların miktarı, kompozisyonu, boyutları ve türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir.

İnklüzyonlar, genel olarak oksitler, sülfitler, nitrürler ve karbürlerden meydana gelmektedir. İnklüzyonların ilk olumsuz etkileri, daha döküm işlemleri sırasında karşılaşılan nozul tıkanmasıdır. Oksit inklüzyonlarının ergime sıcaklığı yüksek olduğu için döküm işlemleri sırasında genelde nozul tıkanmasına neden olmaktadır. Haddeleme işlemleri sırasında ortaya çıkan ve son üründe kendini gösteren mekanik ve fiziksel özelliklerin bozulması ise inklüzyonların önemli olumsuz etkileridir. Bu olumsuz etkiler son yıllarda inklüzyonların modifiye edilmesi çalışmaları ile giderilmeye çalışılmaktadır.

Yüksek mukavemetli çeliklerde yorulma riskini önlemek amacı ile yüksek çelik temizliği gerekmektedir. Sert inklüzyonların çevresinde gerilim alanı oluşmakta ve bu durum yorulma çatlağı başlamasına ve çatlağın yayılmasına neden olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında DIN 50602 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.