Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM E381 Çelik Çubukları, Kütükleri, Külçeleri ve Dövmeleri Standart Makro Test Yöntemleri

ASTM E381 Çelik Çubukları, Kütükleri, Külçeleri ve Dövmeleri Standart Makro Test Yöntemleri

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E381 standardı, metalik malzemelerin makro incelemesi için bir test yöntemi açıklamaktadır. Standardın tam adı şu şekildedir: ASTM E381 Çelik çubukları, kütükleri, külçeleri ve dövmeleri standart makro test yöntemi.

ASTM E381 Çelik Çubukları, Kütükleri, Külçeleri ve Dövmeleri Standart Makro Test Yöntemleri

Bu standart, çelik sektöründe kullanılmaktadır ve numunenin nispi homojenliği hakkında bilgi sağlayan basit bir test yöntemidir. Bu yöntem, uygun şekilde hazırlanmış bir örneğin makroyapısal özelliklerini geliştirmek için bir asit veya başka bir aşındırıcı maddenin etkisini kullanmaktadır. Bu standart çerçevesinde gerçekleştirilen testler, şu sonuçları vermektedir:

  • Tane büyüklüğü, dallanma yapısı ve sütun yapısı gibi yapıdaki farklılıklar
  • Ayrışma, karot ve bantlama gibi kimyasal bileşimdeki değişimler
  • Turlar, dikişler, çatlaklar, gözeneklilik, patlama, boru ve pullar gibi süreksizliklerin varlığı

Sözleşme, sipariş veya standardın dövme, kütük, külçe ve benzeri gerekliliklerine uygun olarak, makro test ve muayeneleri yapılacaksa ve sonuçlara göre üretim yapılacaksa, üretici ve alıcı firmalar şu konularda mutabık kalmış olmalıdır:

  • Testlerin gerçekleştirileceği üretim aşaması
  • Test ve muayene edilecek bölümlerin sayısı ve yerleri
  • Numunenin aşındırılmasından önce gerekli yüzey hazırlığı
  • Dağlama reaktifi, sıcaklık ve dağlama süresi, ve
  • Zarar verici sayılacak koşulların türü, büyüklüğü, sayısı, yeri ve yönetimi

Test sırasında, yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak birkaç farklı dağlama reaktifi kullanılabilir. Çelikler, kimyasal bileşim, üretim yöntemi, ısıl işlem ve diğer birçok değişkendeki farklılıklar yüzünden dağlama reaktiflerine farklı tepki vermektedir. Tüm koşulların kabulü veya reddi için genel standartların oluşturulması pratik değildir, çünkü bazı koşullar, meydana geldiği kısma göre dikkate alınmak zorundadır.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ASTM E381 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.