Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM E2209 Yüksek Manganez Çeliğinin Spark Atomik Emisyon Spektrometresi İle Analizi İçin Standart Test Yöntemi

ASTM E2209 Yüksek Manganez Çeliğinin Spark Atomik Emisyon Spektrometresi İle Analizi İçin Standart Test Yöntemi

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E2209 standardı, yüksek mangan oranına sahip çelik alaşımlarının kimyasal bileşiminin doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik bir test prosedürü sunmaktadır. Bu prosedür üretim kontrol ve muayene testleri için uygundur. Standardın tam adı şu şekildedir: ASTM E2209 Yüksek manganez çeliğinin spark atomik emisyon spektrometresi ile analizi için standart test yöntemi.

ASTM E2209 Yüksek Manganez Çeliğinin Spark Atomik Emisyon Spektrometresi İle Analizi İçin Standart Test Yöntemi

Söz konusu test yöntemi, standartta yer alan aralıklardaki şu sayılan elemanlar için yüksek oranlı manganeze sahip çeliğin kıvılcım atomik emisyon spektrometrisi ile analizini kapsamaktadır: alüminyum, karbon, krom, manganez, molibden, nikel, fosfor ve silikon. Tabloda her bir eleman için pozisyon aralığı, yüzde olarak verilmiştir.

Tabloda yer alan aralıklar, bu yöntemin test edildiği gerçek seviyeleri temsil etmektedir. Bu kompozisyon aralıkları, uygun referans materyalleri kullanılarak daha yüksek kompozisyonlara genişletilebilir. Elemanlar arasında kükürt bulunmamaktadır, çünkü laboratuvarlar arasında kükürt için farklı sonuçlar elde edilmektedir ve tüm analit seviyelerinde kabul edilebilir sınırları geçmektedir.

Testler sırasında bir elektrik arkı veya kıvılcım ile numune içindeki atomlar uyarılmakta ve yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Uyarılmış analit atomları, bir cihaz yardımı ile dağıtılabilen ve saptanabilen karakteristik dalga boylarında ışık yaymaktadır. Ark veya kıvılcım koşulları her zaman iyi kontrol edilmediği için, numunedeki elementlerin analizi nitel olmaktadır. Ancak kontrollü deşarjlara sahip modern kıvılcım kaynakları kullanılıyorsa, analiz nicel olarak kabul edilmektedir. Gerek nicel gerekse nitel kıvılcım analizleri, dökümhaneler ve çelik fabrikalarında üretim kalite kontrolü çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ASTM E2209 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.