Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemleri

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemleri

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E112 standardı, ortalama tane boyutunun ölçülmesini ve karşılaştırma prosedürünü, planimetrik prosedürü (veya Jeffries prosedürü) ve kesişme prosedürlerini kapsamaktadır. Standardın tam adı şu şekildedir: ASTM E112 Ortalama tane boyutunun belirlenmesi için standart test yöntemleri.

ASTM E112 Ortalama Tane Boyutunun Belirlenmesi İçin Standart Test Yöntemleri

Bu standart içinde açıklanan test yöntemleri, karşılaştırma grafiklerinde gösterilen metalik yapılara benzer yapılara sahip metalik olmayan malzemelere de uygulanabilir özelliktedir. Bu test yöntemleri tek fazlı veya çok fazlı tane yapılarına uygulanmaktadır. Bu test yöntemleri, tane alanlarının, çaplarının veya kesişme uzunluklarının tekdüze bir dağılıma sahip örneklerin ortalama tane büyüklüğünü belirlemek için kullanılmaktadır.

Buradaki test yöntemleri, sadece düzlemsel tane büyüklüğünün tespit edilmesi, yani kesit düzlemi tarafından ortaya çıkarılan iki boyutlu tane kesitlerinin karakterizasyonu ile ilgilidir. Mekansal tane büyüklüğünün belirlenmesi, yani numune hacmindeki üç boyutlu tanelerin boyutunun ölçülmesini kapsamamaktadır.

Bu standardı karşılamak üzere ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu standart yayınlanmıştır: TS EN ISO 643 Çelikler - Görünür tane büyüklüğünün mikrografik tayini. Bu standart, çeliklerde görünür tane büyüklüklerinin mikrografik yöntem ile tayin edilmesini kapsamaktadır. Bu standartta, aynı büyüklük dağılımındaki numunelerde, tanelerin görünür hale getirilmesi ve ortalama tane büyüklüğünün hesaplanması yöntemleri açıklanmaktadır.

Metaller doğada genel olarak kristal şeklindedir ve tek kristaller dışında tane sınırları olarak bilinen iç sınırları bulunmaktadır. Herbir tane içindeki atomlar, metalin veya alaşımın kristal yapısına bağlı olarak belli bir düzende sıralanmaktadır.

Metalografi, metallerin iç yapısını araştıran bir bilim dalıdır ve bu işin uzmanları, tane büyüklüğünü belirlemek için numunelerin cilalı kesitlerini incelemektedir.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ASTM E112 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.