Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

ASTM E1077 Çelik Numunelerin Dekarbürizasyon Derinliğini Tahmin Etmek İçin Standart Test Yöntemleri

ASTM E1077 Çelik Numunelerin Dekarbürizasyon Derinliğini Tahmin Etmek İçin Standart Test Yöntemleri

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM E1077 standardı, bileşim, matris mikro yapısı veya kesit şekline bakılmaksızın çeliklerin karbondan arındırma derinliğini tahmin etmeye yönelik test yöntemlerini açıklamaktadır. Bu konuda başlıca test yöntemleri şunlardır: tarama yöntemleri, mikroskopik yöntemleri, mikro düşme sertliği yöntemleri ve kimyasal analiz yöntemleri. Standardın tam adı şu şekildedir: ASTM E1077 Çelik numunelerin dekarbürizasyon derinliğini tahmin etmek için standart test yöntemleri.

ASTM E1077 Çelik Numunelerin Dekarbürizasyon Derinliğini Tahmin Etmek İçin Standart Test Yöntemleri

Bu standardı karşılamak üzere ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu standart yayınlanmıştır: TS EN ISO 3887 Çelikler - Dekarbürizasyon derinliğinin tayini.

Söz konusu standartta yer alan yöntemler, herhangi bir kesit şeklinde kullanılabilir. Kimyasal analitik yöntemler genelde mikroskobik yöntemlerden daha büyük bir dekarbürizasyon derinliği göstermektedir. Ancak bazı basit şekiller ve ekipmanın bulunabilirliği ile sınırlıdır. Bu yöntemler genelde araştırma çalışmaları için tasarlanmıştır. Mikrodentasyon sertlik yöntemi, nispeten homojen mikroyapılara sahip sertleştirilmiş yapıların doğru ölçümleri için uygun görülmektedir.

Bu test yöntemleri, sıcak çalışma veya ısıl işlemde olduğu gibi yüksek sıcaklıklarda ısınma yüzünden karbon içeriğindeki yüzey kayıplarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Tarama testleri, dekarburize olmamış numuneleri kayda değer dekarburizasyona sahip olan numunelerden ayırmak için tasarlanmış basit, hızlı ve düşük maliyetli testlerdir. Mikroskopik testler, mevcut dekarbürizasyonun derinliğinin ve doğasının doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamak için metalografik olarak parlatılmış bir kesit gerektirmektedir. Mikro düşme sertliği yöntemleri, cilalanmış enine kesitlerde kullanılmaktadır ve makul oranda homojen mikroyapılara sahip sertleştirilmiş numuneler için uygundur. Kimyasal analitik yöntemler ise, basit ve düzgün şekillere sahip örnekler ile sınırlıdır.

Genel olarak malzemenin kullanım amacı, spesifikasyon kabulü, üretim kontrolü, araştırma ve geliştirme için uygunluğunu belirlemek bakımından mikroskopik testler yeterli olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından metalik test hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetler arasında ASTM E1077 standardı testleri de bulunmaktadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.