Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

TS EN IEC 61326-3-2 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı İçin Elektrikli Donanım - EMU Şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle İlgili Sistemlerde ve Güvenlikle İlgili İşlevlerin Gerçekleştirilmesi İçin Cihazların Bağışıklık Özellikleri - Belirli Elektromanyetik Çevrelerdeki Endüstriyel Uygulamalar

TS EN IEC 61326-3-2 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı İçin Elektrikli Donanım - EMU Şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle İlgili Sistemlerde ve Güvenlikle İlgili İşlevlerin Gerçekleştirilmesi İçin Cihazların Bağışıklık Özellikleri - Belirli Elektromanyetik Çevrelerdeki Endüstriyel Uygulamalar

Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC 61326-3-2 standardı, IEC 61326-1 kapsamına giren bütün ekipmanları kapsamaktadır. Ancak belli bir elektromanyetik ortamda endüstriyel uygulamalar için kullanılan sistemler ve ekipman ile sınırlıdır ve SIL 1 ile IEC 61508 standardında tanımlanan güvenlik işlevlerini yerine getirmesi amaçlanmıştır.

TS EN IEC 61326-3-2 Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Kullanımı İçin Elektrikli Donanım - EMU Şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle İlgili Sistemlerde ve Güvenlikle İlgili İşlevlerin Gerçekleştirilmesi İçin Cihazların Bağışıklık Özellikleri - Belirli Elektromanyetik Çevrelerdeki Endüstriyel Uygulamalar

IEC 61508 standardı, uygulamanın dikkate alınması ve güvenlikle ilgili elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı arasında ayrım yapmaktadır. Amaçlanan uygulamanın bir risk değerlendirmesine dayanan güvenlik fonksiyonlarını tanımlamakta (riski azaltmayı amaçlayan fonksiyonların belirlenmesi), amaçlanan uygulamanın risk değerlendirmesine dayalı olarak her bir güvenlik fonksiyonu için uygun güvenlik bütünlüğü seviyesini (SIL) belirlemekte ve bu standardın gerektirdiği şekilde elektromanyetik ortam dahil olmak üzere sistemin çalışması amaçlanan ortam tanımlanmaktadır.

IEC 61326-3-2 standardı, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN IEC 61326-3-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Belirli elektromanyetik çevrelerdeki endüstriyel uygulamalar.

Elektromanyetik alan, elektrik yüklü ve hareketli taneciklerin güç etkisinde kaldığı boşluk alandır. Atomların içindeki elektronlar, çekirdek etrafında ve kendi çevrelerinde dönerek elektrik ve manyetik alan bileşenlerine sahip kuvvet alanı oluşturmaktadır.

IEC 61326-3-2 standardı EMU açısından korunmasız durumda olan hassas test ve ölçme ekipmanları için IEC 61326-1 standardını tamamlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından, ölçme, kontrol ve laboratuvar ekipman testleri kapsamında IEC 61326-3-2 standardına uygun testler de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.