Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

TS EN 60601-2-54 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-54: Radyografi ve Radyoskopide Kullanılan X-Işını Donanımının Temel Güvenliğine ve Gerekli Performansına Yönelik Özel Kurallar

TS EN 60601-2-54 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-54: Radyografi ve Radyoskopide Kullanılan X-Işını Donanımının Temel Güvenliğine ve Gerekli Performansına Yönelik Özel Kurallar

Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC 60601-2-54 standardı, radyografi ve radyoskopi işlemleri için X-ray cihazının temel güvenliği ve temel performansına yönelik özel gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60601-2-54 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-54: Radyografi ve radyoskopide kullanılan X-ışını donanımının temel güvenliğine ve gerekli performansına yönelik özel kurallar.

TS EN 60601-2-54 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-54: Radyografi ve Radyoskopide Kullanılan X-Işını Donanımının Temel Güvenliğine ve Gerekli Performansına Yönelik Özel Kurallar

Bu özel standartta açıklanan en düşük güvenlik gerekliliklerinin, radyografi ve radyoskopi için kullanılan tıbbi cihazların çalışmasında pratik bir güvenlik seviyesi sağladığı düşünülmektedir. Söz konusu standart, hem tıbbi cihazlar hem de tıbbi sistemler için temel güvenlik ve temel performansı kapsayan tıbbi elektrikli cihazlar ile ilgili bir dizi uluslararası standardın bir parçasıdır. Bu standart, radyografi ve radyoskopi çalışmalarında kullanılan X-ışını cihazlarının güvenli çalıştırılmasına özgü kılavuzları içermektedir.

Bu özel standart, tıbbi elektrik ekipmanları için IEC 60601-1 standardını tamamlamaktadır.

IEC 60601-2-54 standardı, radyografi ve radyoskopi cihazları üreten firmaları, tedarikçi firmaları ve bu cihazları kullanan kuruluşları, hastaneleri ve tüm sağlık kuruluşlarını, sağlık ve güvenlik alanında çalışan kişileri ve sağlık düzenleme kuruluşlarını kapsamaktadır.

Söz konusu standart, pazarın devamlılığını ve klinik en iyi uygulamaya uymasını sağlamak için uzmanlar tarafından sistematik olarak gözden geçirilmektedir.

X-ışınları gözle görülmeyen ve iyonizan radyasyon içeren ışın demetleridir ve ağırlıklı olarak radyografik incelemeler, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi ve mamografi incelemelerinde kullanılmaktadır. Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri, X-ışını içermeyen görüntüleme yöntemleridir.

Kuruluşumuz tarafından medikal cihaz testleri kapsamında IEC 60601-2-54 standardına uygun testler de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.