Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

TS EN 60601-2-41 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-41: Cerrahi Girişimlerde ve Tanı Koymada Kullanılan Aydınlatma Armatürlerinin Temel Güvenliği ve Gerekli Performansıyla İlgili Belirli Özellikler

TS EN 60601-2-41 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-41: Cerrahi Girişimlerde ve Tanı Koymada Kullanılan Aydınlatma Armatürlerinin Temel Güvenliği ve Gerekli Performansıyla İlgili Belirli Özellikler

Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC 60601-2-41 standardı, cerrahi armatürler ve teşhis araçlarına uygulanacak gereksinimleri açıklamaktadır. Bu standardın kapsamına, IEC 60601-2-18 standardı kapsamına giren endoskoplar, laparoskoplar ve ışık kaynakları, ISO 9680 kapsamına giren diş hekimliğinde kullanılan armatürler, IEC 60598-2-1 ve IEC 60598-2-4 kapsamına giren genel amaçlı armatürler ve IEC 60598-2-22 kapsamına giren acil durum aydınlatması armatürleri girmemektedir. Ayrıca IEC 60598-2-25 kapsamına giren hastanelerin klinik alanlarında kullanılan armatürler de bu standardın kapsamı dışındadır.

TS EN 60601-2-41 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 2-41: Cerrahi Girişimlerde ve Tanı Koymada Kullanılan Aydınlatma Armatürlerinin Temel Güvenliği ve Gerekli Performansıyla İlgili Belirli Özellikler

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60601-2-41 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-41: Cerrahi girişimlerde ve tanı koymada kullanılan aydınlatma armatürlerinin temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler.

Özellikle ameliyathanelerde kullanılan cerrahi aydınlatma sistemleri, ameliyathanede gerçekleştirilen farklı derinlik ve boyutlardaki kesiler ile küçük ve düşük kontrastlı nesnelerin en iyi derece görünürlüğünü sağlamak zorundadır.

Ameliyathanelerde elektrik kullanımının başlaması ve teknolojinin gelişmesi sonrasında aydınlatmada halojen ve ksenon lambalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler gaz ile elektrik iletkenliği sağlamakta ve ışık yaymaktadır. Ancak LED’lerin ışık kaynağı olarak kullanılması ile hem ısınma problemi aşılmış hem de enerji ihtiyacı düşmüştür. Günümüzde ağırlıklı olarka LED tabanlı aydınlatma sistemleri tercih edilmektedir. Bu sistemler, TS EN 60601-2-41 standardına göre sınıflandırılmakta, üretilmekte ve performans testlerine tabi tutulmaktadır. Bu testlerde, merkezi aydınlatma yoğunluğu, aydınlatma alanı çapı, ışık dağılımı, artakalan aydınlatma yoğunluğu ve aydınlatma derinliği tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz tarafından medikal cihaz testleri kapsamında IEC 60601-2-41 standardına uygun testler de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.