Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

TS EN 60601-1-3 Elektrikli Tıbbi Cihazlar - Bölüm 1: Güvenlik İçin Genel Kurallar - Kısım 1.3 Yardımcı Standard: Teşhis Amaçlı X-Işını Cihazında Radyasyon Korunması İçin Genel Kurallar

TS EN 60601-1-3 Elektrikli Tıbbi Cihazlar - Bölüm 1: Güvenlik İçin Genel Kurallar - Kısım 1.3 Yardımcı Standard: Teşhis Amaçlı X-Işını Cihazında Radyasyon Korunması İçin Genel Kurallar

Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC 60601-1-3 standardı, medikal elektrik ekipmanı ve medikal elektrik sistemlerinin temel güvenliği ve temel performansına yönelik kriterleri açıklamaktadır. Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60601-1-3 Elektrikli tıbbi cihazlar - Bölüm 1: Güvenlik için genel kurallar - Kısım 1.3 Yardımcı standard: Teşhis amaçlı X-ışını cihazında radyasyon korunması için genel kurallar.

TS EN 60601-1-3 Elektrikli Tıbbi Cihazlar - Bölüm 1: Güvenlik İçin Genel Kurallar - Kısım 1.3 Yardımcı Standard: Teşhis Amaçlı X-Işını Cihazında Radyasyon Korunması İçin Genel Kurallar

Bu teminat standardı, X-ışını ekipmanı ve bir hastanın radyolojik görüntülerinin tıbbi prosedürlerin teşhisi, planlanması veya yönlendirilmesi için kullanılan cihazlar için geçerlidir. Bu teminat standardının amacı, hastaların, operatörlerin, çalışanların diğer insanların ışınlanmasının kabul edilebilir düzeyde tutulması için X-ışını ekipmanında X-radyasyonuna karşı genel koruma kriterleri oluşturmaktır. Bu yapılırken, radyolojik işlemlerden beklenen faydanın gözardı edilmemesi de gerekmektedir. Özel standartlarda, bu teminat standardında açıklanan gereklilikler için uygun değerler ve önlemler yer alabilir.

IEC 60601-1-3 standardı, sadece X-radyasyon ile ilgili radyasyon koruma unsurlarını dikkate almaktadır.

Tanı ve teşhis amaçlı görüntüleme cihazları arasında X-ışını cihazları kapsamına giren çok sayıda elektrikli ekipman bulunmaktadır. Bunların ortak özellikleri, hemen hemen çok benzer çalışma prensiplerine sahip olmasıdır. Bu cihazların hemen hemen tamamı, röntgen cihazına, daha doğrusu katot ışını tüplerine (X-ışını tüplerine) dayanmaktadır. Röntgen cihazından sonra bilgisayarlı tomografi cihazları çıkmıştır, ancak röntgen hala kullanılmaya devam etmektedir. Çünkü birçok hastalığın tanısı röntgen ile konulabilmektedir. Bu şekilde hastalar daha az iyonize radyasyona maruz kalmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından medikal cihaz testleri kapsamında IEC 60601-1-3 standardına uygun testler de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.