Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

TS EN 60601-1-12 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 1-12: Temel Güvenlik ve Gerekli Performans İçin Genel Kurallar - Yardımcı Standard: Acil Tıp Hizmeti İle İlgili Çevrede Kullanılan Tıbbi Elektrikli Cihaz ve Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Özellikler

TS EN 60601-1-12 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 1-12: Temel Güvenlik ve Gerekli Performans İçin Genel Kurallar - Yardımcı Standard: Acil Tıp Hizmeti İle İlgili Çevrede Kullanılan Tıbbi Elektrikli Cihaz ve Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Özellikler

Uluslararası Standartlar Örgütü’ne (ISO) bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından hazırlanan IEC 60601-1-12 standardı, acil tıbbi hizmetler ortamında kullanılmak üzere tasarlanan tıbbi cihazlar ve sistemlerin, temel güvenlik ve performans kriterlerini açıklamaktadır.

TS EN 60601-1-12 Elektrikli Tıbbi Donanım - Bölüm 1-12: Temel Güvenlik ve Gerekli Performans İçin Genel Kurallar - Yardımcı Standard: Acil Tıp Hizmeti İle İlgili Çevrede Kullanılan Tıbbi Elektrikli Cihaz ve Tıbbi Elektrikli Sistemler İçin Özellikler

Bu standart ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60601-1-12 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-12: Temel Güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: acil tıp hizmeti ile ilgili çevrede kullanılan tıbbi elektrikli cihaz ve tıbbi elektrikli sistemler için özellikler.

IEC 60601-1-12 standardı bir teminat standardıdır ve tıbbi elektrik ekipmanları için IEC 60601-1 standardını tamamlamaktadır.

Acil tıbbi hizmetler ortamında, hastaların takip edilmesi, tedavisi ve hastalığın teşhisi için, tıbbi elektrikli ekipman ve sistemleri giderek daha fazla kullanmaktadır. Bu kontrolsüz ve karmaşık ortamlar, tıbbi elektrikli ekipmanın güvenliği konusunda genelde endişe yaratmaktadır.

Bu standart, klinisyenler, mühendisler ve düzenleyicilerin katkıları ile geliştirilmiştir. Bu teminat standardının amacı, acil durum ortamında taşınan, kullanılan ve aynı zamanda ortam koşullarından farklı mekan koşullarında kullanılan tıbbi cihaz ve sistemler için genel gereklilikler sağlamaktır.

IEC 60601-1-12 standardının uygulanması sırasında atıfta bulunulan ve vazgeçilmez konumda olan birkaç standart şunlardır: IEC 60068-2-27 (çevre testi), IEC 60068-2-31 (çevre testi), IEC 60068-2-64 (çevresel testler), IEC 60529 (muhafazalar tarafından sağlanan koruma derecesi, IP kodu) ve IEC 60601-1 (tıbbi elektrikli cihazlar, temel güvenlik ve temel performans için genel gereksinimler).

Kuruluşumuz tarafından medikal cihaz testleri kapsamında IEC 60601-1-12 standardına uygun testler de gerçekleştirilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.