Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Yasal Mevzuata Uygunluk

Yasal Mevzuata Uygunluk

Kozmetikler ürünler hakkında Avrupa Birliği ülkelerinde, 1223/2009 sayılı yeni kozmetikler direktifi yürürüğe girmiştir. Bu direktif daha önce yayınlanan 76/768/EEC sayılı eski direktifin yerini almıştır. Söz konusu direktif, kozmetik ürünlerde özellikle kanserojen, mutajen ve üremeye zararlı maddelerin kullanımına yönelik sıkılaştırılmış kontroller öngörmektedir. Ayrıca kozmetik ürünlerde kullanılan nano maddelerin tanımlanması, değerlemesi ve etiketlenmesi konularında yeni esaslar içermektedir.

Yasal Mevzuata Uygunluk

İlk yönetmelik çıktıktan sonra çeşitli tarihlerde çok sayıda revizyonlar yapılmıştı. Ancak REACH direktifi başta olmak üzere yürürlüğe giren çeşitli yasal düzenlemeler ile bağlantılı olarak başka eğişikliklerin yapılması gerekince tamamen yeni bir metin hazırlanması bir zorunluluk olmuştur. REACH direktifi, kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanmasına yönelik bir yasal düzenlemedir ve Avrupa Birliği’nin yeni kimyasallar politikasını yansıtmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasallara ilişkin çok sayıda yasal düzenleme bu direktif ile tek bir çatı altında toplanmıştır.

Yeni kozmetikler direktifinin, kozmetik madde güvenlik raporu, kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklı maddeler listesi, bazı koşullar dışında kozmetik ürünlerin içermemesi gereken maddeler listesi, kozmetik ürünlerde izin verilmiş renklendiriciler listesi, kozmetik ürünlerde kullanılabilecek koruyucular listesi ve kozmetik ürünlerde kullanımı serbest olan UV filtreleri listesi gibi çok sayıda eki bulunmaktadır.

Bu şekilde direktif, insan sağlığına zarar verebilecek veya belli kısıtlanmış veya yasaklanmış maddeler içeren bir kozmetik ürün tedarik etmeyi suç haline getirmektedir.

Bu yasal düzenleme ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından Kozmetik Yönetmeliği başlığı ile yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin temel amacı, kozmetik ürünlerin, insnaları yanıltmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye sunulmasını sağlamaktır. Bu yönetmelik, kozmetik ürünlerin sahip olması gereken teknik nitelikler, ambalaj bilgileri, bildirim kriterleri, piyasaya sunulmaları, piyasa gözetim ve denetimleri, üretim yeri denetimleri ve denetimler sonunda alınacak tedbirleri de açıklamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kozmetik test hizmetleri kapsamında, yasal mevzuata uygunluk hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.