Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Mikrobiyoloji Testleri - Candida Albicans (ISO 18416)

Mikrobiyoloji Testleri - Candida Albicans (ISO 18416)

Candida albicans isimli mikroorganizmalar, bir mantar türüdür. Bu mantarlar tek hücreli bir formda gelişmektedir ve ölü organizma ya da atık organik maddeleri ayrıştırarak kendilerine besin sağlamaktadır. İnsan sağlığı bakımından bu mikroorganizmalar, fırsatçı bir patojen olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, insanlarda candida albicans enfeksiyonunun istenmeyen sonuçlarından kaçınmak amacı ile, bu mikroorganizmanın kozmetik ürünler ve kişisel bakım ürünlerinde varlığını tanımlamak için test ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.

Mikrobiyoloji Testleri - Candida Albicans (ISO 18416)

Candida albicans testlerinde dikkate alınan başlıca standart, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen TS EN ISO 18416 standardıdır (Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Candida albicans aranması). Bu uluslararası standart, kozmetik ürünlerde ve kişisel bakım üzünlerinde belirtilen candida albicans isimli mikroorganizmanın tespit edilmesi ve tanımlanması için genel yöntemler sunmaktadır.

Düşük bir mikrobiyolojik risk taşıdığı düşünülen ürünler için, yani düşük su aktivitesine veya yüksek pH değerlerine sahip, hidro-alkollü ürünler için ISO 29621 standardına uyulması gerekmektedir (TS EN ISO 29621 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Risk değerlendirilmesi ve düşük risk gruplarının mikrobiyolojik yönden tanımlanması).

TS EN ISO 18416 standardında tarif edilen yöntem, seçici olmayan bir sıvı ortamda (zenginleştirme suyunda) candida albicans’ın saptanmasına ve ardından seçici bir agar ortamında izolasyonuna dayanmaktadır. Gerekli tespit seviyesine bağlı olarak başka yöntemler de uygun olabilir.

TS EN ISO 18416 standardı kapsamına giren çok çeşitli kozmetik ürünler bulunmaktadır. Bu yüzden bu standartta açıklanan yöntem bazı ürünler için, örneğin su ile karışmayan ürünler için uygun olmayabilir. Bu örnek için ISO 18415 standardı daha uygundur (Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Belirli ve belirli olmayan mikroorganizmaların aranması).

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kozmetik test hizmetleri kapsamında, mikrobiyoloji testleri arasında candida albicans (ISO 18416) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.