Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kimyasal Testler - Toplam Yüzey Aktif Madde

Kimyasal Testler - Toplam Yüzey Aktif Madde

Yüzey aktif maddeler, sulu bir çözeltide ya da doğrudan su içinde çözündüğü zaman, yüzey gerilimini etkileyen, genelde de bu gerilimi düşüren, kimyasal bileşiklere verilen isimdir. Yüzey aktif maddeler aynı zamanda iki sıvı arasındaki yüzeylerarası gerilimi de etkilemektedir. Yüzey aktif maddeler yerine sektörde sürfaktan ifadesi daha yaygın kullanılmaktadır. Sürfaktanlar esas olarak iki kısımdan oluşmaktadır: suyu seven (hidrofilik) ve suyu sevmeyen (hidrofobik).

Kimyasal Testler - Toplam Yüzey Aktif Madde

Basit bir anlatım ile iki faz arasındaki arayüz ile etkileşime giren herhangi bir şey bir yüzey aktif maddedir. Sürfaktanların bazı yaygın örnekleri şunlardır: sabunlar (serbest yağ asidi tuzları), yağ asidi sülfonatları (en yaygın olanı sodyum laril sülfat), lesitin ve lignin sülfonatlar.

Sürfaktanlar temizlik ürünlerinde anahtar bir bileşendir ve bir deterjanı oluşturan birçok farklı bileşikten biridir. Temizlik ürünlerini farklılaştıran bir şey, bunların çalışma şeklidir. Formüle edilmiş temizleyiciler genellikle dört temel element içermektedir: yüzey aktif maddeleri, hidrotroplar, yapıcılar ve taşıyıcılar. Bir temizlik ürününde kullanılan sürfaktanların türü, hangi kirlerin uzaklaştırılmasında en iyi olacağını büyük ölçüde belirlemektedir.

Yüzey aktif maddeler, su ve yağlar ve kir arasındaki arayüzü parçalayarak işlev görmektedir. Ayrıca bu yağları ve kiri süspansiyonda tutmakta ve çıkarılmalarına izin vermektedir.

Sabunlar bilinen en eski yüzey aktif maddeleridir ve sabunlaştırma adı verilen bir yöntemle yağlardan elde edilmektedir.

Ev tipi deterjanların tüm yüzey aktif madde bileşenleri biyolojik olarak bozunabilir özellikte olmak zorundadır. Aksi halde ciddi çevre problemi yaratmaktadır. Bugün kullanılan yöntemler ile etkili kanalizasyon arıtımı, evsel çıkış suyunun bir parçası olan deterjan bileşenlerinin, arıtılmadan nehirlere ve su yollarına atılmamasını sağlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kozmetik test hizmetleri kapsamında, kimyasal testler arasında toplam yüzey aktif madde test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.