Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Aerosol Testleri - Parlama Noktası (Flash Point)

Aerosol Testleri - Parlama Noktası (Flash Point)

Aerosol, basınç altında sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözülmüş bir gaz içeren ve bu içeriğin bir gazda süspansiyon halinde parçacıklar olarak veya bir köpük, macun, toz, sıvı veya gaz olarak çıkarılmasına izin veren bir kap ve yeniden doldurulamayan herhangi bir apereydir. Aerosoller, yanıcı olarak sınıflandırılan herhangi bir bileşen, yani yanıcı sıvı, yanıcı gaz veya yanıcı katı içeriyorlarsa yanıcı olarak sınıflandırılmaktadır.

Aerosol Testleri - Parlama Noktası (Flash Point)

Aerosol testleri çerçevesinde gerçekleştirilen parlama noktası testlerinde, örneğin bir deodorant numunesi, sıcaklık kontrollü bir test kabına yerleştirilmekte ve deodorant tarafından üretilen buharlara bir ateşleme kaynağı tutulmaktadır. Bu testin amacı, buhar ve hava karışımının yanıcı olup olmadığını veya buhar ve hava karışımının hangi sıcaklıkta yanıcı olduğunu tespit etmektir.

Esasen aerosol kutuları, her zaman aşırı sıcaklıklara maruz kalmayacakları kuru alanlarda saklanmak zorundadır. Sıcaklık yükseldikçe, kutudaki basınç artar ve ve ortam sıcaklığı 50 dereceyi bulduğu zaman patlamaya yol açabilir. Örneğin motorlu araçların içleri, kış aylarında bile güneş ışığında çok ısınabilir ve bu araçlar geçici depolama için bile güvenli kabul edilmemektedir.

Parlama noktası, kozmetik sektörü için güvenlik ve nakliye ile ilgili uyumluluğu sağlamak bakımından anahtar parametredir. Bu durum, hava, demiryolu, karayolu veya denizyolları dahil tüm ulaşım yolları yolları için geçerlidir.

Bu konuda Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi için küresel uyumlaştırılmış sisteme dayanarak Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi direktifi kesin hükümler içermektedir. Kimyasalların yarattığı tehlikeler, kimyasalların ve ürünlerin doğru sınıflandırılması ve etiketlenmesi sadece çalışanlar için değil tüketiciler açısından da önemlidir. Bu yasal düzenlemeler, tehlikeli maddelerin depolanması ve taşınması konusunda küresel bir uyum sağlamaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kozmetik test hizmetleri kapsamında, aerosol testleri arasında parlama noktası (flash point) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.