Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kontaminantlar

Kontaminantlar

Kontaminantlar ya da bulaşanlar, gıda maddelerine kasıtlı olarak eklenmemiş maddelerdir. Bu maddeler, üretim, paketleme ve taşıma aşamalarının bir sonucu olarak gıda maddelerine geçmektedir. Ayrıca çevresel kirlenme yüzünden de bulaşmalar olmaktadır. Kontaminasyon genelde gıda maddelerinin kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve insan sağlığı için bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle gıda maddelerindeki kirleticileri en aza indirmeye yönelik yasal düzenlemeler çıkarılmakta ve uluslararası standartlar yayınlanmaktadır.

Kontaminantlar

Avrupa Birliği ülkelerinde başlıca şu kirleticiler için maksimum seviyeler belirlenmiştir: mikotoksinler (aflatoksinler, okratoksin A, fusarium-toksinler, patulin, sitrinin), metaller (kadmiyum, kurşun, cıva, inorganik kalay, arsenik) dioksinler ve poliklorlu bifeniller (PCB), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), kloropropanoller, melamin, erüsik asit ve nitratlar.

Kimyasal kirleticilere örnek olarak azot, ağartıcı, tuzlar, pestisitler, metaller, bakteriler tarafından üretilen toksinler ve insan veya hayvan ilaçları gösterilebilir. Biyolojik kirleticiler sudaki organizmalardır.

Gıda üreten firmalar, kimyasalların gıda maddelerinde endişe uyandıracak seviyelerde bulunmamasını sağlamak ve gıda zincirine kimyasal kirleticilerin girmesini önlemekle yükümlüdür.

Risk yönetimi önlemleri arasında, düzenleyici kontroller kilit bir rol oynamaktadır. Gıda ile ilgili yasal düzenlemeler, genel ilke ve gerekliliklerin yanı sıra gıda güvenliği ile ilgili koşulları da belirlemektedir. Gıdaların insan sağlığına zararlı olması ve tüketime uygun olmaması durumunda gıdalar güvensiz kabul edilmektedir ve bu gıdaların tüketicilere sunulması yasaktır. Buna göre toplum sağlığı açısından kabul edilemeyecek miktarda kirletici içeren gıdalar piyasaya sürülemez. Kirletici seviyeleri, önerilen iyi çalışma uygulamalarına göre makul düzeyde düşük tutulmalıdır. Toplum sağlığını korumak için bazı kirleticiler için en yüksek seviyeler belirlenmiştir. Bu nedenle işletmelerin gıdalardaki kimyasal kirleticilerden kaynaklanan riski yönetmek amacı ile uygun gıda güvenliği yönetim süreçlerine sahip olması gerekmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, gıda ürünleri test hizmetleri kapsamında, kontaminantlar test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.