Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Gıda Güvenliği Düzenlemeleri

Gıda Güvenliği Düzenlemeleri

Gıdalardan kaynaklanan problemler, sadece insanların sağlığını etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumun, sektörlerin ve nihayet ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarını da etkilemektedir. Küresel boyutta bakılacak olursa, gıda ticareti, bir yandan ülkelere döviz girisi sağlarken, bir yandan da bu sektöre katma değer yaratmaktadır. Ancak, gıda kaynaklı riskler, ciddi sağlık sorunlarına yol açmakta, çalışma verimini düşürmekte ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Gıda Güvenliği Düzenlemeleri

Günümüzde gıda sektörünün büyümesi ve gıda ticaretinin küreselleşmesi ile gıda üretim ve dağıtım yöntemleri de değişmektedir. Gıda maddeleri artık çok farklı yöntemlerle üretilmekte ve çok uzaklara bile kısa süreler içinde ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra gıda kaynaklı olumsuzluklar da aynı şekilde tüketim noktalarına hızlıca taşınmaktadır. Bir tek kontaminasyon riski bile, kısa sürede yöresel, bölgesel, ülkesel ve kıtasal boyutta yayılmaktadır. Bu durum gıda güvenliğini sağlamanın önemi çok açıkça ortaya koymaktadır.

Bu yüzden gıda üretimi ve dağıtımı, depolama ve gıda servisi yapan işletmeler için çok sıkı yasal düzel düzenlemeler yapılmış, yaptırımlar getirilmiş ve gıda güvenliği sistemlerinin etkin olarak uygulanması gerekmiştir. Tüketiciler eskisine oranla çok daha fazla güvenli, kaliteli ve ekonomik gıda maddeleri talep etmektedir. Tüm bu değişimler, güvenli gıda üretimi ve tüketiminde yeni sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını gerektirmiştir. Bunlardan birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • GAP, Good Agricultural Practices, iyi tarım uygulamaları
  • HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, risk analizi ve kritik kontrol noktaları
  • GMP, Good Manufacturing Practice, iyi üretim uygulamaları
  • GHP, Good Hygiene Practice, iyi hijyen uygulaması
  • ISO 22000, Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki kuruluşlar için şartlar

Bu gıda güvenliği düzenlemeleri, gıda kaynaklı risklerin en aza indirilmesi için etkin bir yöntem olan tarladan tüketicinin sofrasına kadar yaklaşımını öne çıkarmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, gıda ürünleri test hizmetleri kapsamında, gıda güvenliği düzenlemeleri hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.