Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Yanmazlık Testleri - PTI / CTI

Yanmazlık Testleri - PTI / CTI

Yanmazlık testleri, güvenilir tüketici ürünlerinin sağlanmasında kritik bir gereksinimdir. Yanıcılık test yöntemleri için, ya da yanmazlık test yöntemleri için sanayi uygulamaları arasında tekstil ve tüketim malları, havacılık ve nakliye, yatak takımları ve mobilya malzemeleri bulunmaktadır. Çeşitli gruplarda tüketici ürünleri, yanma oranı ve ısı ve duman bırakma kriterleri dahil olmak üzere piyasaya sunulmadan önce güvenlik gereksinimlerini ve düzenlemelerini karşılamak zorundadır. Yetkili kuruluşlar, işletmeler ve tüketiciler için, riski sınırlayan ayrıntılı ve güvenilir yanıcılık test programları sunmaktadır.

Yanmazlık Testleri - PTI / CTI

Yanmazlık test yöntemleri, malzemelerin ne kadar kolay tutuştuğunu, ne kadar çabuk yandığını ve yandığı zaman nasıl tepki verdiğini belirlemeye yöneliktir. Dikey yanıcılık testi yapılırken, tutuşan alev çekildikten sonra malzemenin ne kadarının yandığı ve yanan parçacıkların damlayıp damlamadığı gözlenmektedir. Buna karşılık, yatay yanıcılık testleri yapılırken, alev çekildikten sonra malzemenin yanmaya devam edip etmediği gözlenmekte ve ardından numunenin yanma hızı hesaplanmaktadır.

Yatakların ve mobilyaların yanmazlık testleri, tüketiciler için yangın güvenliğinin sağlanmasında önemlidir. Bu testler, ısı salınımı, duman salınımı, yanıcı gaz salınımı ve toplam kütle kaybının ölçülmesine katkıda bulunan bir yanma odasında yapılmaktadır ve bir ürünün yangınlarda nasıl tepki vereceğini belirlemeye yöneliktir

Elektrik ve elektronik sektöründe üretilen yalıtkan nitelikli ürünlerin, ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği kriterlere uygunluğunu tespit etmek için şu yalıtkanlık ve dayanım testleri yapılmaktadır:

  • Karşılaştırmalı izleme endeksi (comparative tracking index, CTI)
  • Kanıt izleme endeksi (proof tracking index, PTI)

Bu testlerde, ürünlerin aleve ve yangına maruz kaldığı zaman nasıl tepki vereceği belirlenmektedir ve Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) standartları esas alınmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, elektrikli ve elektronik cihaz test hizmetleri kapsamında, yanmazlık testleri arasında PTI / CTI test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.