Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

WEEE Direktifi

Elektrikli ve Elektronik Cihaz Testleri

WEEE Direktifi

Kısaca WEEE direktifi olarak bilinen yasal düzenleme, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktifidir. Bilgisayarlar, televizyonlar, buzdolapları ve cep telefonları gibi elektrikli ve elektronik cihazların atıkları, Avrupa Birliği ülkelerinde en hızlı büyüyen atık türlerinden biridir. Elektrikli ve elektronik maddelerin üretiminde tehlikeli kimyasal maddeler kullanılmaktadır ve bu atıklar büyük çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olabilecek bir bileşen karışımına sahiptir. Diğer yandan, modern elektronik cihazların üretimi, kıt ve pahalı kaynakların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden atıkların doğru yönetilmesi gerekmektedir.

WEEE Direktifi

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar (WEEE) direktifi, çevre yönetimini iyileştirmek, döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunmak ve kaynak verimliliğini arttırmak için, kullanım ömürleri tamamlanan elektronik cihazların toplanması, işlenmesi ve geri dönüştürülmesini düzenleyen esaslar içermektedir.

Genel olarak sözü edilen problemleri çözmek amacı ile iki önemli yasal düzenleme yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birincisi elektrikli ve elektronik atık ekipmanlara ilişkin WEEE direktifidir. Diğeri ise elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belli tehlikeli maddelerin kullanımına kısıtlamalar getiren RoHS direktifidir.

2002/96/EC sayılı WEEE direktifi ilk olarak 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu direktif, tüketicilerin elektrkli ve elektronik cihaz atıklarını ücretsiz olarak iade ettikleri tahsilat şemalarının oluşturulmasını öngörmektedir. Bu şemalar söz konusu atıkların geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. Atık akışı beklenenin üzerinde gerçekleşince WEEE direktifi revize edilmiş ve 2012/19/EU sayılı yeni WEEE direktifi 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.

Elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC saylı RoHS direktifi ise ilk olarak 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasal düzenleme kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerli krom ve alev geciktiriciler gibi ağır metalleri ve polikromlu bifeniller veya polikromlu difenil eterleri içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, elektrikli ve elektronik cihaz test hizmetleri kapsamında, WEEE direktifi test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.