Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

RoHS Direktifi

Elektrikli ve Elektronik Cihaz Testleri

RoHS Direktifi

Kısaca RoHS direktifi olarak bilinen yasal düzenleme, tehlikeli maddelerin sınırlandırılması (Restriction of Hazardous Substances) direktifidir. Söz konusu 2002/95 / EC sayılı direktif, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanmıştır ve ilk olarak 2003 yılı Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. Bu direktif, elektrikli ve elektronik ürünlerde bulunan belli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaktadır.

RoHS Direktifi

RoHS direktifi kapsamında kullanımına kısıtlama getirilen kimyasal madde ve bileşikler şunlardır: kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerlikli krom, polibromatlanmış bifeniller ve polibromlu difenil eterler. Bu maddeler insan sağlığı ve doğal çevre için birer tehdittir. Hem depolama alanlarını kirletmekte, hem de üretim ve bertaraf işlemleri sırasında mesleki maruziyet açısından tehlike yaratmaktadır. Hem çevreye duyarlı olmak hem de tüketicilerin sağlıklarına nem vermek isteyen işletmeler bu yasal düzenleme esaslarına uymak zorundadır.

RoHS direktifinden etkilenen firmalar şınlardır: elektrikli ve elektronik ürünler üreten firmalar, alt montajlarını yapan tedarikçi firmalar veya bileşenleri doğrudan pazarlayan distribütörler.

RoHS direktifi, bir başka Avrupa Birliği direktifi olan WEEE direktifi (atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar direktifi) ile yakından bağlantılıdır. Elektrikli ve elektronik ürünlerin WEEE uyumluluğu, çevre açısından güvenli geri dönüşüm ve geri kazanım düşünülerek elektronik ürünlerin tasarımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. RoHS uyumu ise, elektronik üretiminde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin miktarını azaltmayı amaçlamaktadır. Yani RoHS elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan tehlikeli maddeleri düzenlerken, WEEE aynı ekipmanın atık olması durumunu düzenlemektedir.

Daha sonra yayınlanan RoHS2 direktifi ile bu tehlikeli maddelerin kapsamı bir miktar daha genişletilmiştir. Yeni direktif 2019 yılı temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Kısıtlama getirilen yeni bileşikler şunlardır: butilbenzil ftalat, bis (2-etilheksil) ftalat, dibütil ftalat ve di-izobütil ftalat.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, elektrikli ve elektronik cihaz test hizmetleri kapsamında, RoHS direktifi test hizmetleri de verilmektedir.

 

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.