Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Enerji Verimliliği Testleri (Energy Efficiency Tests, ErP)

Enerji Verimliliği Testleri (Energy Efficiency Tests, ErP)

Enerji verimliliği, aynı faaliyeti sürdürebilmek için daha az miktarda enerji kullanmak anlamına gelmektedir. Yani enerjiyi tasarruf etmek, enerji israfının önüne geçmek demektir. Enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarını düşürmekten, enerjiye olan talebi azaltmaya ve ekonomi genelinde maliyetleri düşürmeye neden olmaktadır.

Enerji Verimliliği Testleri (Energy Efficiency Tests, ErP)

Diğer taraftan yenilenebilir enerji teknolojileri de aynı amaca hizmet etmektedir. Enerji verimliliğini artırmak, fosil yakıt kullanımını düşürmenin en ekonomik ve en hızlı yöntemidir. İster binalarda ve ulaşım alanında olsun ister sanayide olsun, her alanda verimlilik iyileştirmeleri için çok büyük fırsatlar bulunmaktadır.

Dünyanın genelinde her sektörde enerji verimliliği, enerji tasarrufu, enerji tüketimi, enerji yeterliliği ve enerji geçişi ile ilgili geniş kapsamlı konuları kapsamaktadır. Örneğin,

  • Yönetimin her düzeyinde enerji verimliliği politikaları
  • Enerji verimliliği performansı
  • Politikaların ve alınacak önlemlerin sonuçlarının ve etkilerinin analiz edilmesi ve modellenmesi
  • Enerji yönetim sistemleri
  • Enerji planlamasında, enerji piyasalarında ve risk değerlendirmesinde enerji verimliliği ve talep yönetiminin rolü
  • Yerel sürdürülebilir enerji planlaması
  • Politika, teknoloji ve yeni enerji sistemlerinin kabul edilebilirliği
  • Enerji verimliliğini artırmak için yeni teknolojiler ve yaklaşımlar

Enerji verimliliği, artık işletmelerin genel enerji politikalarında önemli bir rol oynamaktadır. ErP kısaltması, enerji ile ilgili ürünler anlamında gelen energy related products ifadesinden türetilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan enerji ilişkili ürünler direktifi, bir takım yasal yaptırımlar içermektedir. Bu yasal düzenleme ile Avrupa Birliği ülkelerinde yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması ve fosil enerji kaynak tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu yönetmelik ülkemizde de yayınlanmıştır ve enerji tüketen cihazlarda bir dizi standarda uyulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere ürünlerin verimlilik ve emisyon değerlerine sınırlar getirilmiştir. Ayrıca ürünlerin üzerinde artık enerji etiketi olmak zorundadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, elektrikli ve elektronik cihaz test hizmetleri kapsamında, enerji verimliliği (energy efficiency tests, ErP) test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.