Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli Maddeler

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli Maddeler

Avrupa Birliği ülkelerinde, elektrikli ve elektronik cihazlarda belli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına yönelik yasal düzenlemeler çıkarılmaktadır. Ülkemizde de Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde bu düzenlemeler kendi iç hukukumuza uyarlanmaktadır.

Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli Maddeler

Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin direktif kısaca RoHS direktifi olarak bilinmektedir. Bu yasal düzenlemeye göre elektrikli ve elektronik tüm cihazların üretiminde kurşun, cıva, kadmiyum, krom ve brom kullanılmasına kısıtlama getirilmiştir.

Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan RoHS direktifinin temel amaçları şunlardır: yeni ekipmanlarda belirlenmiş tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayarak insan sağlığını ve çevreyi korumak ve WEEE direktifi esaslarını tamamlamak. Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları direktifinin amacı (kısaca WEEE direktifi olarak bilinmektedir), elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının önlenmesi ve bu atıkların tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanımın sağlanmasıdır.

RoHS direktifinin kapsamı ile WEEE direktifinin kapsamı birbirine çok yakındır. On ürün grubundan sekizi ortaktır. Sadece tıbbi cihazlar ve izleme ve kontrol cihazları RoHS direktifine dahil edilmemiştir. RoHS direktifi ayrıca elektrikli ampuller ve ev armatürleri de kapsamaktadır.

Bu yasal düzenlemeler çerçevesinde, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek yeni elektrikli ve elektronik ekipmanların içereceği kurşun, cıva, altı değerli krom, polibromlu bifeniller (PBB), polibromlu difenil eterler (PBDE) ve kadmiyum miktarına sınır getirilmiştir. Daha sonra yayınlanan RoHS2 direktifi ile bu tehlikeleri maddelerin kapsamı bir miktar daha genişletilmiştir.

Söz konusu direktif, kurşun, cıva, kadmiyum, altı değerli krom, polibromatlanmış bifeniller veya polibromlu difenil eterler içeren elektrikli ve elektronik ekipmanlarını üreten firmaları, satıcıları, distribütörleri ve geri dönüşüm firmalarını etkilemektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, elektrikli ve elektronik cihaz test hizmetleri kapsamında, elektrikli ve elektronik cihazlarda tehlikeli maddeler test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.