Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

RoHS Ürün Onayı

RoHS Ürün Onayı

RoHS uyumluluğu, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan 2002/95 / EC sayılı elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dayanan ürün düzeyinde bir uygulamadır (RoHS, Reduction of Hazardous Substances). Bu direktif ile uyumlu ürünler, belirtilmiş olan kimyasal maddelerin ve bileşiklerin izin verilen miktarlarını aşmayan ürünlerdir. Bu maddeler ve belirlenen sınırlar şu şekildedir:

RoHS Ürün Onayı

  • Kurşun, yüzde 0.1 ppm
  • Cıva, yüzde 0.1 ppm
  • Kadmiyum, yüzde 0.01 ppm
  • Artı 6 değerlikli, yüzde 0.1 ppm
  • Polibromürlü bifenil, yüzde 0.1 ppm
  • Polibromürlü bifenil eterin, yüzde 0.1 ppm

2008 yılında bu kimyasallara ilaveler yapılarak kapsam şu şekilde genişletilmiştir:

  • Bis (2-etilheksil) fitalat, yüzde 0.1 ppm
  • Butil benzil fitalat, yüzde 0.1 ppm
  • Dibutil fitalat, yüzde 0.1 ppm
  • Diizobutil fitalat, yüzde 0.1 ppm

Burada ifade edilen ppm değeri, kütle cinsinden bir milyon parçada bir anlamına gelmektedir (parts per million).

Bu sınırlamalara iki nedenle ihtiyaç duyulmuştur: insan sağlığını korumak ve doğanın zarar görmesini önlemek.

RoHS ürün onayı, buzdolapları, çamaşır makinaları, kurutma makinaları gibi büyük ev aletlerini, elektrikli süpürgeler, mikserler ve robotlar gibi küçük ev aletlerini, bilgi işlem ve iletişim ekipmanlarını, tüketici elektroniğini, aydınlatma ekipmanını, spor araçlarını, oyuncakları, otomatları, ATM makinalarını ve daha birçok elektrikli ve elektronik ürünü kapsamaktadır.

RoHS onayı aynı zamanda bir CE işareti direktifidir. Ürünlerin üzerine CE işaretinin konulabilmesi için RoHS uyumluluğu gerekmektedir. Bu yüzden tüm elektrikli ve elektronik ürün üreten firmalar, ürünlerine CE işareti uygulamadan önce RoHS düzenlemelerine uymak zorundadır. RoHS uygulaması aynı zamanda tedarik zinciri üzerindeki herkesin ilave uyumluluk kaydı tutmasını gerektirmektedir. Uyumluluk kaydı, bir uygunluk değerlendirmesi, CE işareti, üretim boyunca uyumun sürdürülmesi ve uygunsuzluğun raporlanmasını içermektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, diğer test hizmetleri kapsamında, RoHS ürün onayı hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.