Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

REACH Testleri

REACH Testleri

REACH uygulaması (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals, kimyasalların kaydı, değerlendirmesi, izni ve kısıtlanması), Avrupa Birliği ülkelerine yürürlükte olan ve kimya sektörünün rekabet gücünü arttırırken, insan sağlığının ve çevrenin kimyasal maddeler tarafından yaratılan risklerden korunmasını sağlamayı hedefleyen bir uygulamadır.

REACH Testleri

REACH uygulamasının amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kimyasal maddelerin kullanımından insan sağlığını ve çevrenin korunmasını sağlamak
  • Bu maddeleri piyasaya süren işletmeleri, kullanımları ile ilişkili riskleri anlamakla ve yönetmekle sorumlu tutmak
  • Avrupa Birliği ülkelerinde kimyasal maddelerin serbest dolaşımına izin vermek
  • Kimya sektöründe yeniliği ve rekabet gücünü arttırmak
  • Kimyasal maddelerin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etmek

REACH uygulaması, Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 1 ton veya daha fazla miktarda üretilen veya Avrupa Birliği ülkelerine gönderen kimyasal maddeler için geçerlidir. Genel olarak, tek tek tüm kimyasal maddelere uygulanmaktadır. Bu uygulamanın dışında tutulan maddeler şunlardır: radyoaktif maddeler, gümrük denetimi altındaki maddeler, taşınan maddeler, izole edilmemiş ara ürünler, atıklar ve doğal olarak oluşan bazı düşük riskli maddeler.

Daha spesifik yasal düzenlemelerin kapsamına giren şu maddeler ise özel hükümlere tabi tutulmuştur: insan ve veteriner ilaçları, gıda ve gıda katkı maddeleri ve bitki koruma ürünleri ve biyositler.

REACH uyumluluğu sadece Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen veya bu ülkelere gönderilen ürünler için zorunludur. Ancak buna rağmen diğer birçok ülkede benzer uygulamalar başlatılmıştır ve REACH uyumluluğunun küresel bir etkisi olmuştur.

Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından REACH direktifi esas alınarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik aynı şekilde, ülkemizde insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamayı, belli maddelerin değerlendirilmesini ve alternatif yöntemlerin kullanılmasını özendirmeyi ve rekabet ve yeniliği artırmayı hedeflemektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, diğer test hizmetleri kapsamında, REACH test hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.