Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kalite Sistem (Teknik) Denetimleri

Kalite Sistem (Teknik) Denetimleri

Potansiyel bir tedarikçi firmanın ne kadar güvenilir olduğunu tespit etmek için işletmeler genelde yetkili kuruluşlara başvurmakta ve kalite sistem denetimleri talep etmektedir.

Kalite Sistem (Teknik) Denetimleri

Esas olarak kalite sistem denetimleri, bir kalite sisteminin temellerinin mevcut olup olmadığını değerlendirmeye yöneliktir. Bu denetimlerde tedarikçi firmada girişlerin düzgün kontrol edilip edilmediği, süreçlerin kontrol altında tutulup tutulmadığı, çıktıların doğru bir şekilde doğrulanıp doğrulanmadığı ve göstergeler ve diğer kontrol cihazlarının iyi kalibre edilmiş olup olmadığı gibi yaygın kontroller yapılmaktadır. Bu kontrollerin sonuçları, kötü organize olmuş tedarikçi firmaları tespit etmek için yeterlidir.

Ancak sürece özgü denetimler, söz konusu süreçte çalışma deneyimi olan ve değerlendirilecek ana riskleri anlayan denetçiler tarafından yapılmalıdır. Kalite sistem denetimleri, ya da teknik denetimler, yukarıda açıklanan kalite kontrol adımlarına ilave olarak şu kontrolleri de içermelidir: teknik yetenek, süreç kontrolleri, kurulum süreçleri, işlem parametreleri, döngü parametreleri, önleyici bakım, malzeme işleme, tasarım ve üretim kabiliyetleri ve takım verimliliği.

Kalite sistem denetimi, işletme faaliyetlerinin ve sonuçlarının, planlanan düzenlemelere uygun olup olmadığını ve bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve hedeflere ulaşmak için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılan sistematik ve bağımsız bir inceleme şeklidir.

Kalite sistem denetimi, işletmede ürünü üretmek için kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl kullanıldığını ele almaktadır. Denetimlerde üzerinde durulan başlıcamkonular şunlardır: Kalite sistemi nasıl tanımlanır? Üretimden kim sorumludur? Ürün kalitesinin müşteri gereksinimlerini karşıladığından emin olmaktan kim sorumludur? Kalite sisteminin işleyişinde yönetimin sorumluluğu nedir? Üretim çabalarına rehberlik etmek için hangi süreçler kullanılır? Bu süreçler nasıl güncellenir? Süreçler nerede saklanır ve bu süreçlere erişim nasıl sağlanır?

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, tedarikçi yönetim hizmetleri kapsamında, kalite sistem (teknik) denetim hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.