Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Strateji Riski

Strateji Riski

Stratejik risk yönetiminin temel özellikleri genelde şu şekilde sıralanmaktadır:

Strateji Riski

  • Şirketin bütün önemli alanları, riskler arasındaki ilişkinin tanımlanması ve koordoine edilmesi açısından, risk komitesinde temsil edilmelidir.
  • Risk komitesi üyeleri, işletme içinde risk yönetiminin savunucuları olmak zorundadır.
  • Komite toplantılarında veriler paylaşılmalı, riskler açıkça tartışılmalı ve önlem planları hakkında varsa endişeler dile getirilmelidir.
  • Komite toplantılarına tüm üyelerin katılımı sağlanmalıdır. Bu zor olsa da toplantıları yönlendirmek ve işletmenin karşılaştığı önemli risklere odaklanmak, verileri mümkün olduğunca güncel tutmak ve üst düzey yönetimden sürekli destek sağlamak önemlidir.
  • Kilit risk bilgileri işletme genelinde ilgili çalışanlara iletilmelidir.
  • Komite çalışmalarının, işletmenin genel stratejileri ve iş hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

Stratejik risk yönetiminin uygulanabilmesi için, işletmede güçlü bir risk kültürü olmak zorundadır. Riskleri tanımlamayı ve tartışmayı, ihlalleri gözden geçirmeyi ve potansiyel risklerden fırsatlar elde etmeyi teşvik eden bir risk kültürü yoksa, bir işletmenin etkili bir stratejik yönetim uygulaması olası değildir.

Bir işletmede güçlü bir risk kültürü var ancak stratejik değilse, kurumsal risk kültürünü, stratejik uygulamaları desteklemesi için yönlendirmek mümkündür. Ancak işletmede zayıf bir risk kültürü varsa, kurumsal risk kültürünün önemli bir etkisi olmamaktadır. Bu durumda işletmede daha fazla değişiklik gerekmektedir ve üst düzey yönetim daha fazla yönlendirilmelidir.

Strateji riski, bir stratejinin kayıplarla sonuçlanma tehlikesidir. Her stratejinin, strateji planlamanın bir parçası olarak tahmin edilebilecek riskleri bulunmaktadır. Risk, herhangi bir stratejinin bir parçasıdır, mutlaka hatalı bir stratejinin sonucu değildir. Stratejik planlamanın amacı genelde bütün riskleri ortadan kaldırmak yerine risk/ödül oranını optimize etmektir. Başlıca strateji riskleri şunlardır: sorumluluk riski, pazarlama riski, değişim yönetimi, program riski, proje riski, rekabetçi risk, inovasyon riski ve birleşme ve devralma riski.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, strateji riski hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.