Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Risk Algısı

Stratejik Risk Yönetimi

Risk Algısı

Risk algısı, insanların bir riskin ciddiyeti ve özellikleri konusunda sahip oldukları yargıdır. Ticari faaliyetlerde işletmelerin karşılaştığı riskleri, uluslararası ticaretin yapısından kaynaklanan nedenlerle tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

Risk Algısı

Bu nedenle modern risk yaklaşımının temelini, riskleri en aza indirmek ve iyi yönetmek oluşturmaktadır. Risk yönetiminin en önemli faktörleri, riski tanımlamak ve sınıflandırmaktır. Bu noktada işletmelerin, karşılaştıkları riskleri algılamaları ve tanımlamaları önemli olmaktadır. İşletmelerin risk algılarını ise, siyasi, ekonomik, ticari, finansal, güvenlik ve teslimat gibi unsurlar şekillendirmektedir.

Risk, işletmeler için önemli bir yönetim konusudur. Belli bir işletmeye özgü riskleri tanımlamak ve anlamak, uygun risk yönetimi stratejileri belirlemek için hayati öneme sahiptir. Dış ticarette risk ve rekabet, yerel ve uluslararası ticaret arasındaki sınırların ortadan kalkması ile büyük artış göstermektedir. Finansal dalgalanmalar, piyasaların birbirine bağımlılığı ve nakliye ve ambalajlama sıkıntıları gibi problemler, uluslararası ticareti sınırlayan faktörlerden bir kısmıdır. Bütün riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak bu risklere maruz kalmayı en aza indirmek mümkündür.

Risk yönetiminde en önemli konu, riskleri algılamak ve tanımlamaktır. Risk sınıflandırması bir işletmeye veya sektöre özgü koşullara bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, bir işletmenin karşılaştığı riskleri nasıl tanımladığı, algıladığı ve önceliklendirdiği önemlidir.

İşletmelerin önceliklendirdiği riskler yıldan yıla değişmektedir. Çok önceleri, işletmeler faaliyetleri üzerinde etkili riskleri, marka, itibar ve yasal düzenlemelere uyum olarak sıralarken, sonra bu sıralama yasal düzenlemelere uyum, itibar ve inovasyon hızı olarak değişmiştir. Daha sonra işletmelerin iş stratejilerini etkileyen en önemli riskler sıralaması, inovasyon hızı, yasal düzenlemelere uyum, yetenek ve itibar kaynaklı riskler olmuştur.

Günümüzde risk algısı belirleyen süreçler şunlar olmaktadır: stratejik risklerin belirlenmesi, bu risklerin analiz edilmesi için altyapının oluşturulması ve veri kaynaklarının sürekli takip edilmesi ve öngörülerin ortaya konması.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, risk algısı hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.