Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Regülasyon Riskleri

Regülasyon Riskleri

Regülasyon (yasal düzenleme) riski, yasa ve yönetmeliklerdeki bir değişikliğin bir işletmeyi, sektörü veya pazarı önemli ölçüde etkileme riskidir. Resmi kuruluşlar tarafından yasal düzenlemelerde yapılan bir değişiklik, bir işletmenin işletme maliyetlerini arttırabilir, bir yatırımın çekiciliğini azaltabilir veya rekabet koşullarını değiştirebilir.

Regülasyon Riskleri

İşletmeler, faaliyetleri, sermaye gerekleri, hizmetleri, ürünleri ve yaptıkları açıklamalar ile ilgili düzenleyici risklerle karşı karşıyadır.

Regülasyon riskleri, mevzuattaki bir değişikliğin bir şirketi veya sektörü etkileme riskidir. Şirketler, sektörü denetleyen resmi kuruluşların belirlediği düzenlemelere uymak zorundadır. Bu nedenle, bu düzenlemelerdeki herhangi bir değişiklik, bir sektörde dalgalanma etkisine neden olabilir. Örneğin regülasyon değişiklikeri işlem maliyetlerini yükseltebilir, yasal ve idari engeller getirebilir ve hatta bazen işletmenin iş yapmasını kısıtlayabilir.

Yasa koyucular genellikle yeni düzenlemeler yapmakta ya da yürürlükte olanları güncellemektedir. Şirketleri veya sektörü etkileyen başlıca düzenleyici değişiklikler şunlar olabilir: tarifeler ve ticaret politikaları, vergi politikası reformu, asgari ücret kanunları ya da zorunlu tatil ve hastalık günleri.

Örneğin, uluslararası ticaret politikalarında yapılan değişiklikler, düzenli olarak mal ihraç eden ve ithal eden şirketleri etkilemektedir. Bu durum yatırım yapan yabancı yatırımcıları da etkilemektedir. Diğer yandan vergi politikası reformları, işletmeler ve bireysel yatırımcılar için karlılığı etkilemektedir. Gelir vergisi yasasında yapılan bir değişiklik, geliri doğrudan etkilemekte ve yeni regülasyon riski oluşturmaktadır.

Asgari ücrette yapılan bir artış, özellikle çok sayıda düşük vasıflı işgücüne sahip işletmeleri önemli ölçüde etkilemektedir ve regülasyon riskinin kritik bir kaynağıdır. Küçük işletmeler ölçek ekonomilerine erişemedikleri için daha fazla zarara uğramaktadır. Ayrıca zorunlu tatil veya hastalık günlerinde yapılan yeni düzenlemeler, işletmenin verimli çalışmasını etkilemektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, regülasyon riski hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.