Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Operasyonel Risk

Operasyonel Risk

Operasyonel riskler, bir işletmenin olağan ticari faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli riskleri ifade etmektedir. Operasyonel risk kategorisi, bir işletmenin pazarlama ve büyüme planlarının yanlış veya yetersiz olduğu durumları, dolandırıcılık risklerini, çalışan problemlerini ve iş modeli riskini içermektedir.

Operasyonel Risk

Operasyonel risk, bir işletmenin günlük iş faaliyetlerini belli bir alanda veya sektörde yapmaya çalıştığında ortaya çıkan belirsizlik ve tehlikeleri ifade etmektedir. Bir tür iş riski, iş süreçlerinde, çalışanlarda ve sistemlerde ortaya çıkmaktadır. Operasyonel risk, belli bir işletmeye veya sektöre özgü çeşitli sistematik olmayan riskler olarak sınıflandırılmaktadır.

Operasyonel risk, faaliyetlerin bir işletmede nasıl başarıldığına odaklanmaktadır, yoksa ne üretildiği ile ilgili değildir. Bu riskler genelde işletmenin nasıl işlediğine ve neye öncelik verdiğine ilişkin aktif kararlar ile ilişkilidir. Risklerin başarısızlık, daha düşük üretim veya daha yüksek maliyetle sonuçlanacağı kesin olmasa da, yönetim kararlarına bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük sonuçlar doğuracağı öngörülmektedir.

Aslında operasyonel risk, bir çalışan riski olarak özetlenmektedir. Yani çalışan hatası yüzünden faaliyetlerin başarısız olma riski bulunmaktadır. Sektörden sektöre farklı olan operasyonel riskler, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İnsan etkileşimi düşük olan sektörlerde operasyonel riski daha düşüktür.

Operasyonel risk genel olarak işletme riski kategorisine girmektedir. Örneğin operasyonel risk içeren bir alan, gerekli sistem ve ekipmanların bakımıdır. Bir diğer alan ise çalışanlardır. Satış odaklı bir işletme, düşük maaşlı ve kalifiye olmayan bir satış personeline sahip ise, bu davranış operasyonel bir risk olarak kabul edilmektedir. Ya da kalifiye bir bakım elemanına sahip olmamak da operasyonel risk olarak kabul edilmektedir. Bu durumlarw hem işletme itibarının kaybına hem de gecikmelere neden olmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, operasyonel risk hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.