Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Likidite Riski

Likidite Riski

Likidite riski, varlık likiditesi riskini ve operasyonel fonlama likidite riskini içermektedir. Varlık likiditesi riski, ani ve önemli miktarda ilave nakit akışına ihtiyaç duyulması halinde bir işletmenin varlıklarını nakde çevirebilme kolaylığını ifade etmektedir. Operasyonel fonlama likidite riski ise, günlük nakit akışını ifade etmektedir.

Likidite Riski

Başka bir ifade ile likidite riski, bir işletmenin kısa vadeli finansal taleplerini karşılayamaması riskidir. Bu risk genellikle, bir menkul kıymetin veya sabit kıymetin, sermaye veya gelir kaybı olmadan nakde çevrilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır.

Likidite riski esas olarak acil nakit ihtiyacı olan bir işletmenin, alıcı bulamaması nedeniyle veya alıcı bulmanın zor olduğu verimsiz piyasa koşulları nedeniyle, alım satım yapamayacağı değerli bir varlığa sahip olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin değerli bir gayrımenkulün, o zamanki pazar koşulları yüzünden ilgilenen alıcısı olmayabilir. Başka zaman bu gayrımenkul çok daha iyi bir fiyattan satılabilecekken, işletmenin beklemek ve o anda satmaktan başka bir seçeneği olmayabilir. Bu durum, varlığı elinde tutmanın likidite riskidir.

Likidite riski yaşamamak için uzun vadeli varlıklara sahip işletmeler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak varlıkların satılabilirliğini dikkate almak zorundadır. Likit olmayan bir pazarda satılması zor olan varlıklar likidite riski taşımaktadır. Çünkü ihtiyaç anında kolayca nakde çevirmek mümkün olmamaktadır. Likidite riski, artan sermaye kaybı potansiyeli yüzünden bazı varlıkların veya işletmelerin değerini düşürmektedir.

Kısaca likidite, bir varlığın piyasada ne kadar kolay satılabileceği ve nakde dönüştürülebileceği ile ilgilidir. Fonlama veya nakit akışı likidite riski işletmenin, yükümlülüklerini finanse edip edemeyeceğini araştıran kişiler için başlıca endişe kaynağıdır. En basit likidite ölçüsü, teklif / talep yayılımıdır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, likidite riski hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.