Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Kredi Riski

Stratejik Risk Yönetimi

Kredi Riski

Müşterilerine kredi kullandıran işletmelerin maruz kaldıkları risk kredi riskidir. Kredi riski aynı zamanda işletmenin, tedarikçi firmalar ile olan kredi ilişkisinde de söz konusudur.

Kredi Riski

Bir işletme, finansman sağladığı müşterisinin ödemede temerrüde düşme olasılığı yüzünden, finansal risk almış olmaktadır. Riski yönetmek, faaliyetleri etkili bir şekilde yürütmenin önemli bir parçasıdır. Bazı durumlarda, yönetimin yapabileceği en iyi şey, potansiyel riskleri tahmin etmek ve hazırlıklı olmaktır.

Kredi riski, herhangi bir tarafın bir finansal sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymamasından, temel olarak bir işletmeye bağlı krediler için gerekli ödemelerin yapılmamasından kaynaklanan zarar riskidir. Bir finansal araç olarak işletmeler, faaliyet gösterdiği ortama özgü risklere maruz kalmaktadır. Risk yönetiminde proje finansmanının temel amacı, ortaya çıkan çeşitli riskleri anlamak, değerlendirmek ve izlemektir. İşletme bu amaçla, riskleri ele almak için oluşturulan politika ve prosedürlere sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundadır.

Kredi riskini değerlendirmek için, işletmenin öncelikle müşterisi ve sektör ile ilgili çeşitli riskleri göz önünde tutması gerekmektedir. Bu değerlendirmede borçlu açısından dikkate alınan faktörler şunlardır:

  • Borçlunun finansal durumu ve finansal tablolarının kalitesi
  • Geçmiş finansal performansı, sermaye arttırma kabiliyeti ve sermaye yeterliliği açısından finansal esnekliği
  • Borçlunun göreceli piyasa pozisyonu ve işletme verimliliği
  • Geçmişi, ödeme kayıtları ve finansal muhafazakarlığı analiz edilerek yönetimin kalitesi

Bu değerlendirmede sektör açısından dikkate alınan faktörler ise şunlardır:

  • Ekonomik büyüme için sektörün önemi
  • Sektör ile ilgili hükümet politikaları
  • Sektörün rekabet gücü

Kullanılan sermayenin getirisi, faaliyet marjları ve kazanç istikrarı dahil olmak üzere bazı sektörel değerler

Genelde işletmeler belli bir borçlunun riskini analiz ettikten ve değerlendirdikten sonra, bir kredi notu belirlemektedir. Bu konuda farklı ölçekler kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, kredi riski hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.