Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Finansal Risk

Stratejik Risk Yönetimi

Finansal Risk

Herhangi bir ticari faaliyette riskler ile karşılaşmak doğaldır ve iyi risk yönetimi yapmak, faaliyetleri başarılı bir şekilde sürdürmenin önemli bir faktörüdür. Her işletme yönetimi, risk açısından farklı kontrol düzeylerine sahiptir. Bazı riskler doğrudan yönetilebilir, ancak bir kısım riskler, büyük ölçüde işletme yönetiminin kontrolünün ötesindedir. Bir işletmenin yapabileceği en iyi şey, olası riskleri tahmin etmek, işletmenin faaliyetlerini etkileyecek potansiyel riskleri doğru yönetmek, etkilerini doğru değerlendirmek ve tehlike durumlarda isabetli tepki göstermeye hazırlıklı olmaya çalışmaktır.

Finansal Risk

İşletmelerin finansal riskleri, çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Bir yaklaşım, finansal riskleri dört geniş kategoriye ayırmaktır: piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk. Piyasa riski, bir şirketin rekabet ettiği pazarda önemli bir değişiklik olduğu zaman yaşanmaktadır. Kredi riski, işletmelerin müşterilerine bir kredi limiti vermesi veya işletmenin ödemeleri için yeterli fona sahip olmama riskidir. Likidite riski, bir işletmenin fon ihtiyacı varsa varlıklarını ne kadar kolay nakde çevirebileceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda günlük nakit akışını da ifade etmektedir. Operasyonel riskler ise, bir işletmenin düzenli ticari faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve sahtekarlık, davalar ve çalışan problemlerini kapsamaktadır.

Bu dört kategori risk, neticede işletmenin ekonomik durumu bakımıdan finansal risk yaratmaktadır.

Örneğin, bir işletmenin rekabet ettiği belli bir pazardaki koşulların değişmesi piyasa riskine neden olmaktadır. Bunun bir örneği, tüketicilerin online alışveriş yapma eğilimidir. Bu eğilim sonunda, geleneksel perakende satış işleri zora girmiştir. Bu yönde gerekli iyileştirmeleri yapabilen işletmeler önemli ölçüde gelir artışı yaratırken, bu konuda ağır kalan ve duruma adapte olamayan işletmeler sıkıntı yaşamaktadır. Giderek daha rekabetçi hale gelen küresel pazarda bu riski erken farkeden ve önlem alan işletmeler piyasa riskini bir kazanca dönüştürmektedir.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, finansal risk hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.