Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Finansal Olmayan Riskler

Finansal Olmayan Riskler

İşletmeler için finansal riskler kadar finansal olmayan riskler de söz konusudur. Finansal riskler, piyasalardaki tüm katılımcıları etkileyen olaylardan kaynaklanan mali risklerdir. Örneğin faiz oranı riski, döviz fiyatları, hisse senedi fiyatları ve emtia fiyatları gibi piyasa değeri riski, ödemelerde gecikme ve kredi marjı gibi kredi riski ve likidite riski, başlıca finansal risklerdir.

Finansal Olmayan Riskler

Finansal olmayan riskler ise işletmelerin karşılaşabileceği diğer tüm risk türleridir. Bu tür risklere şu örnekler verilebilir: model riski, dolandırıcılık, suiistimal, iç kontrollerin veya denetim sistemlerinin başarısızlığı ya da doğal afetler gibi operasyonel riskler, uzlaşma riski, muhasebe riski, düzenleyici risk, karşı tarafın sözleşme koşullarına uymaması gibi yasal riskler, vergi riski ve kilit çalışan riski.

Finansal olmayan piyasa riski, kredi riski ve operasyonel riskler, finansal riske maruz kalmanın üç ana formudur. Finansal olmayan riskin en fazla karşılaşılan türlerinden biri politik risklerdir. Politik çekişmeler yüzünden kararsız hale gelebilecek bir döviz üzerinden işlem yapılması bir risktir. Piyasa yeterince derin değilse, işletme pozisyon tutmada sıkışabilir. Likidite riski olan bu durum herhangi bir pazarda, herhangi bir güvenlik türünde veya herhangi bir yerde olabilir.

Finansal olmayan riskler arasında verinin yanlış yorumlanması veya yanlış kullanılması da bulunmaktadır. Veri, bir stratejinin can damarıdır. Operasyonel riskler verilerle ilişkilidir.

Kısaca finansal olmayan riskler, piyasa, kredi ve likiditenin geleneksel finansal riskleri dışındaki riskler olarak tanımlanan geniş bir kavramdır. İşletmeler, yaşanan küresel finansal krizlerden sonra, risk yönetim programlarını yükseltmek ve gittikçe sertleşen yasal gerekliliklere uymak için önemli yatırımlar yapmaktadır. Bugün birçok işletme, piyasa, kredi ve likidite riskini yönetmek için iyi tasarlanmış risk yönetimi programları uygulamaktadır. Ancak diğer yandan, finansal olmayan risk yönetimi uygulama ihtiyacı da giderek artmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından işletmelere, stratejik risk yönetimi hizmetleri kapsamında, finansal olmayan risk hizmetleri de verilmektedir.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.