Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre - İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre

Sağlık, Güvenlik ve Çevre - İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre

İşyerleri, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacı ile yasal düzenlemelere ve yerli va yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymak, bu paralelde işyerinde sağlık, güvenlik ve çevre koşulları bakımından gerekli politikalar oluşturmak ve bunları uygulamak zorundadır. Buradan yola çıkarak çalışma ortamları için ölçülebilir iş güvenliği amaç ve hedeflerini belirlemek ve takip etmek zorundadır.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre - İşyerinde Sağlık, Güvenlik ve Çevre

İşletmeler tehlikeleri ve etkilerini tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek ve olası riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek veya yok etmek için çaba göstermektedir. Aynı zamada çalışanlara, tedarikçi firmalara ve üçüncü kişilere kendilerine zarar verebilecek tehlikeler ve etkileri konusunda bilgi vermektedir. Çalışma ortamlarında güvenli olmayan davranışları ve uygulamaları belirlemekte, bunları ortadan kaldırmaya çalışmakta ve çalışanları bu yönde eğitmektedir.

İşyeri sağlığı, güvenliği ve ortamının iyi yönetimi, bugün bütün işletmeler için son derece önemli bir sorumluluktur. İşletmeler, sağlık, güvenlik ve çevre yönetimini, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Ancak bu şekilde tüm yaralanmalar, meslek hastalıkları ve çevresel olaylar önlenebilmektedir. İşletme yönetimi, iş sağlığı, güvenliği ve çevre performansından sorumlu tutulmaktadır. Kendilerinden, tüm çalışan faaliyetleri için kişisel sorumluluk almaları ve iyileştirme girişimlerine katılmaları beklenmektedir.

Çağdaş işletmelerde çalışanlar riskleri analiz etme ve işi yapmanın en iyi yolunu tanımlama çalışmalarına dahil edilmekte ve iyi sonuçlar alınmaktadır. Çalışanlar işyeri sağlığı ve güvenliği ve faaliyet gösterilen çevrenin korunması konusunda çaba göstermektedir.

Bunun yanı sıra işletmeler ölçülebilir sağlık, güvenlik ve çevre hedeflerini belirlemek, tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek, riskleri kabul edilebilir bir düzeye indirmek, çalışanları tehlikeler konusunda uyarmak, işyerinde güvenli olmayan davranışları ve uygulamaları ortadan kaldırmak, faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini takip etmek ve işletmenin sağlık, güvenlik ve çevresel performansını sürekli iyileştirmek zorundadır.

Hemen Teklif Alın

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2020 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.